Vem i hela världen kan man lita på?

Av Amanda Wollstad
19 oktober 2018

I veckan ifrågasattes ett Twitterkonto som enligt presentationen tillhörde en man aktiv i ett av de mindre borgerliga partierna. Stämmer det är i så fall inte vare sig första eller sista gången någon inte är den de utger sig för att vara på Twitter, men det är en påminnelse om att det inte bara är äggkonton vi ska vara misstänksamma mot, skriver Amanda Wollstad.

Läs mer...


Ur arkivet: Välfärdssamhälle – inte välfärdsstat

Av Redaktionen
19 oktober 2018

”Mitt i välfärdsstaten med dess enorma satsningar på offentliga utgifter och program för den sociala tryggheten råder social misär. Detta kan tyckas förvånande med tanke på förvissningen om socialpolitikens förtjänster och möjligheter. I själva verket är en förklaring till missförhållandena just denna politik och det enkelspåriga och överdrivna synsätt, som präglat den och som dominerat efterkrigstidens sociala strävanden.”

Läs mer...


Stämningen bakom stängda dörrar

Av Amanda Wollstad
12 oktober 2018

För en opinionsskribent är regeringsförhandlingar lika delar välsignelse och förbannelse. Det händer något hela tiden, men sällan resulterar det i något handfast att analysera. När media tvingas koka soppa på en spik förstoras varje blick upp till en förstanyhet, och sprickor anas efter varenda kaffekopp, skriver Amanda Wollstad.

Läs mer...


Lokalval med Europeiska efterverkningar

Av Anders Ydstedt
12 oktober 2018

På söndag är det val i Bayern. Mycket talar för att det blir ett historiskt val så till vida att regerande CSU kommer att behöva söka stöd från ett, eller till och med två, andra partier för att regera vidare. Anders Ydstedt ger sin bild av läget efter ett besök på plats i München.

Läs mer...


Ur arkivet: Alliansen 3.0

Av Redaktionen
12 oktober 2018

”Fyra partier med olika bakgrunder fann samhörighet i en frihetlig idégemenskap. De formulerade samhällsproblem och hittade lösningar. Tillsammans blev de svenska mästare i att samarbeta politiskt. Jämför gärna med de rödgröna partierna inför valet 2010, där samarbetet upphörde i samma stund som valförlusten var ett faktum. Jämförelsen med nuvarande regering och dess stödparti behöver knappt ens göras.”

Läs mer...


Dags att fira det privata ägandet

Av Anders Ydstedt
5 oktober 2018

I veckan är det 35 år sedan den stora manifestationen mot löntagarfonder den 4 oktober 1983. Svensk Tidskrift uppmärksammade 30 årsjubiléet med en serie, ett välbesökt seminarium och boken ”Sista försöket att socialisera Sverige? 30 år efter löntagarfondsstriden”. Men det privata ägandet måste således ständigt försvaras från nya hot, skriver Anders Ydstedt.

Läs mer...


Ur arkivet: Partimoralen kräver socialism

Av Redaktionen
5 oktober 2018

”Löntagarfondsförslaget har vuxit fram ur en debatt som syftar till socialismens införande. Löntagarfondsförslaget innebär att socialdemokraterna för framtiden väljer en väg som leder till socialism. Endast den som inte tror att det finns någon historia bakom dagens förhållanden och ingen framtid i förlängningen av vad som sker idag, kan tro att fondförslaget främst rör tekniska detaljer.”

Läs mer...


En etablerad demokrati?

Av Amanda Wollstad
28 september 2018

På första terminen i statsvetenskap, starkt viktad mot lärdomar om failed states och samhällsbygge från botten på en lärdomsinstans ägnad åt ”kris, krig och katastrof”, drillades vi bland annat i att bedöma en demokratis mognadsgrad. Inte en enda gång togs de statsanställdas magkänsla upp som kriterium, konstaterar Amanda Wollstad.

Läs mer...


» Tidigare inlägg

Den nya partikartan

Av Lars Tobisson | 19 oktober 2018

Den ovisshet som efter valet råder i regeringsfrågan styr givetvis intresset mot partiers och politikers agerande på kort sikt. Men av väl så stor betydelse är de förändringar som skett i partistrukturen under senare tid. Stora förskjutningar i styrkeförhållandena har gett oss en ny partikarta och kan väntas få långtgående och långvariga effekter på den politiska maktfördelningen i landet, skriver Lars Tobisson.

Läs mer...

Den moraliska överlägsenheten

Av Rebecca Weidmo Uvell | 19 oktober 2018

När man lever och verkar i den politiska världen snubblar man ibland över påståendet ”det politiska är privat” som en definition av framför allt på hur vänstern ser på politik. Att politik inte bara handlar om ideologi, hur man vill organisera omvärlden. Utan att sättet man ser på detta avgör hur man är som individ. Hur man är som människa, i grunden. Det är en farlig premiss, konstaterar Rebecca Weidmo Uvell.

Läs mer...

I valet mellan Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna

Av Örjan Hultåker | 19 oktober 2018

Efter det att Ulf Kristersson avbrutit sina försök att bilda en moderatledd regering har det mediala intresset fokuserat på Centerpartiet och Liberalerna. Fråga har gällt om något eller båda partierna kan övertalas att stödja att leda en Socialdemokratisk regering med Stefan Löfven som statsminister efter det att de sagt nej till Ulf Kristersson. Men det är inte valet mellan Kristersson och Löfven som är det svåra, skriver Örjan Hultåker.

Läs mer...

Försvarsfrågan: Kartan och verkligheten – fem lärdomar för försvarspolitiken

Av Andreas Braw | 12 oktober 2018

Alla militära chefer har varit med om att verkligheten och kartan inte stämmer överens. Vid den plats där man befinner sig på kartan borde man kunna se vissa objekt i terrängen. Jag kommer i den här artikeln göra gällande att mycket basala färdigheter i att läsa en karta också kan tillämpas på försvarspolitiken, skriver Andreas Braw.

Läs mer...

Alliansen var ett ok i opposition

Av Christian Sonesson | 12 oktober 2018

Avgör Centerpartiet regeringsfrågan?

Av Örjan Hultåker | 12 oktober 2018

Demokratikritik – en ulv i nya fårakläder

Av Rebecca Weidmo Uvell | 5 oktober 2018

Rapport från Brexitland: Dancing Queen – for a day or two.

Av Per Heister | 5 oktober 2018

Hunt glömmer vad EU betytt för Östeuropa

Av Gustaf Göthberg | 5 oktober 2018

Försvarsfrågan: Det finns inga enkla lösningar

Av Samuel Dalevi | 28 september 2018

» Tidigare artiklar

Har Facebook peakat?

Av Peter J Olsson
19 oktober 2018

Facebook är på tillbakagång i väst, och tonåringarna har sedan länge dragit någon annanstans. Peter J Olsson funderar över framtiden för mediejätten – och vårt behov av sociala medier.

Läs mer...


Den alternativa intelligensen

Av Veckopoeten
19 oktober 2018

Veckopoeten skaldar om artificiella intelligens och mänsklig existens.

Läs mer...


Annies lingo

Av Hans von Corswant
12 oktober 2018

Av Hans von Corswant

Läs mer...


Bernstein

Av Sten Niklasson
12 oktober 2018

De stora dirigenterna har en egen avdelning på skönandarnas parnass. En nykomling som med acklamation beviljats inträde där är den amerikanske dirigenten och tonsättaren Leonard Bernstein. I år är det hundra år sedan hans födelse, och Sten Niklasson nedtecknar därför jubilarens livsporträtt.

Läs mer...


Talmansfika

Av Hans von Corswant
5 oktober 2018

Av Hans von Corswant

Läs mer...


Snabbkurs i anglosaxisk konservatism

Av Peter J Olsson
5 oktober 2018

Det är inte den första boken av Roger Scruton om konservatism. Långt ifrån. Redan 1980 kom hans The Meaning of Conservatism, en utmärkt källa till kunskap om konservatismen och hur den definieras i förhållande till sina konkurrenter – dock kanske något snårigare än denna den senaste. Däremellan har han presterat åtminstone två böcker till med liknande övergripande tema. Peter J Olsson har läst den senaste: Conservatism – An invitation to the Great Tradition.

Läs mer...


» Tidigare artiklar

ANNONSER:

Till Gunnar Hökmarks hemsida

Till Christofer Fjellners hemsida

Till Christofer Fjellners hemsida

ekonomifakta2015

webshop_banner

SKOP

Ladda ner E-boken om Liberalkonservatism