Stämningen bakom stängda dörrar

Av Amanda Wollstad
12 oktober 2018

För en opinionsskribent är regeringsförhandlingar lika delar välsignelse och förbannelse. Det händer något hela tiden, men sällan resulterar det i något handfast att analysera. När media tvingas koka soppa på en spik förstoras varje blick upp till en förstanyhet, och sprickor anas efter varenda kaffekopp, skriver Amanda Wollstad.

Läs mer...


Lokalval med Europeiska efterverkningar

Av Anders Ydstedt
12 oktober 2018

På söndag är det val i Bayern. Mycket talar för att det blir ett historiskt val så till vida att regerande CSU kommer att behöva söka stöd från ett, eller till och med två, andra partier för att regera vidare. Anders Ydstedt ger sin bild av läget efter ett besök på plats i München.

Läs mer...


Ur arkivet: Alliansen 3.0

Av Redaktionen
12 oktober 2018

”Fyra partier med olika bakgrunder fann samhörighet i en frihetlig idégemenskap. De formulerade samhällsproblem och hittade lösningar. Tillsammans blev de svenska mästare i att samarbeta politiskt. Jämför gärna med de rödgröna partierna inför valet 2010, där samarbetet upphörde i samma stund som valförlusten var ett faktum. Jämförelsen med nuvarande regering och dess stödparti behöver knappt ens göras.”

Läs mer...


Dags att fira det privata ägandet

Av Anders Ydstedt
5 oktober 2018

I veckan är det 35 år sedan den stora manifestationen mot löntagarfonder den 4 oktober 1983. Svensk Tidskrift uppmärksammade 30 årsjubiléet med en serie, ett välbesökt seminarium och boken ”Sista försöket att socialisera Sverige? 30 år efter löntagarfondsstriden”. Men det privata ägandet måste således ständigt försvaras från nya hot, skriver Anders Ydstedt.

Läs mer...


Ur arkivet: Partimoralen kräver socialism

Av Redaktionen
5 oktober 2018

”Löntagarfondsförslaget har vuxit fram ur en debatt som syftar till socialismens införande. Löntagarfondsförslaget innebär att socialdemokraterna för framtiden väljer en väg som leder till socialism. Endast den som inte tror att det finns någon historia bakom dagens förhållanden och ingen framtid i förlängningen av vad som sker idag, kan tro att fondförslaget främst rör tekniska detaljer.”

Läs mer...


En etablerad demokrati?

Av Amanda Wollstad
28 september 2018

På första terminen i statsvetenskap, starkt viktad mot lärdomar om failed states och samhällsbygge från botten på en lärdomsinstans ägnad åt ”kris, krig och katastrof”, drillades vi bland annat i att bedöma en demokratis mognadsgrad. Inte en enda gång togs de statsanställdas magkänsla upp som kriterium, konstaterar Amanda Wollstad.

Läs mer...


Ur arkivet: Höstens val och de nya idéerna

Av Redaktionen
28 september 2018

”De nya idéerna är djupt kritiska inte bara mot östblockets helsocialism utan också mot de västliga välfärdsstaternas halvsocialism. Deras kritik av det bestående innebär en radikalism som skrämmer alla försvarare av det etablerade samhället. Den nya vågen som kommit att kallas ömsom nykonservatism och ömsom nyliberalism, har som en radikal rörelse ingenting med konservatism i dess gamla betydelse att göra. Inte heller har den mycket att göra med det tidigare halvsocialistiska parti som i vårt land uppträtt under falskskylten liberalism.”

Läs mer...


Kolet var inte Vattenfalls fel

Av Anders Ydstedt
21 september 2018

Många har genom åren haft synpunkter på Vattenfalls internationella affärer, så även jag. Det framgångsrika köpet av tysk brunkol blandas efterhand alltmer ihop med den dåliga Nuon-affären. Idag är mediabilden i Sverige att allt varit fel, men ändå drar ingen den enda vettiga lärdom som borde göras, skriver Anders Ydstedt.

Läs mer...


» Tidigare inlägg

Försvarsfrågan: Kartan och verkligheten – fem lärdomar för försvarspolitiken

Av Andreas Braw | 12 oktober 2018

Alla militära chefer har varit med om att verkligheten och kartan inte stämmer överens. Vid den plats där man befinner sig på kartan borde man kunna se vissa objekt i terrängen. Jag kommer i den här artikeln göra gällande att mycket basala färdigheter i att läsa en karta också kan tillämpas på försvarspolitiken, skriver Andreas Braw.

Läs mer...

Alliansen var ett ok i opposition

Av Christian Sonesson | 12 oktober 2018

Alliansen är död. Den dog inte igår eller ens i samband med valet. Alliansen som politisk fungerande företeelse dog långt tidigare än så, skriver Christian Sonesson.

Läs mer...

Avgör Centerpartiet regeringsfrågan?

Av Örjan Hultåker | 12 oktober 2018

Socialdemokraterna står fast vid att de inte kan tänka sig att stödja en borgerlig alliansregering. Det är föga överraskande eftersom det är Stefan Löfvens starkaste vallöfte, skriver Örjan Hultåker i en analys av de möjliga regeringsalternativen.

Läs mer...

Demokratikritik – en ulv i nya fårakläder

Av Rebecca Weidmo Uvell | 5 oktober 2018

Genom historien har många olika slags demokratimotståndare uppstått. Har det inte varit fascism och nazism så har det varit kommunism. Deras gemensamma nämnare, förutom våld och förtryck, just har varit att det representerat motsatsen till demokrati. Och frihet. Antidemokrater kommer i olika skepnader. Nu finns en sort till, skriver Rebecca Weidmo Uvell.

Läs mer...

Rapport från Brexitland: Dancing Queen – for a day or two.

Av Per Heister | 5 oktober 2018

Hunt glömmer vad EU betytt för Östeuropa

Av Gustaf Göthberg | 5 oktober 2018

Försvarsfrågan: Det finns inga enkla lösningar

Av Samuel Dalevi | 28 september 2018

Ett tal om frihet

Av Dick Kling | 28 september 2018

Chicken race i riksdagen

Av Örjan Hultåker | 28 september 2018

White House Down?

Av Zebulon Carlander | 28 september 2018

» Tidigare artiklar

Annies lingo

Av Hans von Corswant
12 oktober 2018

Av Hans von Corswant

Läs mer...


Bernstein

Av Sten Niklasson
12 oktober 2018

De stora dirigenterna har en egen avdelning på skönandarnas parnass. En nykomling som med acklamation beviljats inträde där är den amerikanske dirigenten och tonsättaren Leonard Bernstein. I år är det hundra år sedan hans födelse, och Sten Niklasson nedtecknar därför jubilarens livsporträtt.

Läs mer...


Talmansfika

Av Hans von Corswant
5 oktober 2018

Av Hans von Corswant

Läs mer...


Snabbkurs i anglosaxisk konservatism

Av Peter J Olsson
5 oktober 2018

Det är inte den första boken av Roger Scruton om konservatism. Långt ifrån. Redan 1980 kom hans The Meaning of Conservatism, en utmärkt källa till kunskap om konservatismen och hur den definieras i förhållande till sina konkurrenter – dock kanske något snårigare än denna den senaste. Däremellan har han presterat åtminstone två böcker till med liknande övergripande tema. Peter J Olsson har läst den senaste: Conservatism – An invitation to the Great Tradition.

Läs mer...


Talmansrundan

Av Hans von Corswant
28 september 2018

Av Hans von Corswant

Läs mer...


Från diktare till kriminell

Av Peter J Olsson
28 september 2018

I litteraturkritiken är man vanligen ytterst nog med att skilja författaren från dennes verk. Det är i skönlitteratur och poesi inte den som skriver som agerar ens när boken utnyttjar jag-form och huvudpersonen, protagonisten har alla yttre egenskaper gemensamt med författaren. Därför talar man om diktarjaget för att skilja det från det vardagliga jag som är författarens alldeles egna. Peter J Olsson funderar om det verkligen går att separera dikt från verklighet efter att ha läst om den unga poeten Yahya Hassan problem med rättvisan.

Läs mer...


» Tidigare artiklar

ANNONSER:

Till Gunnar Hökmarks hemsida

Till Christofer Fjellners hemsida

Till Christofer Fjellners hemsida

ekonomifakta2015

webshop_banner

SKOP

Ladda ner E-boken om Liberalkonservatism