Rysk valkampanj i Salisbury

Av Amanda Wollstad
16 mars 2018

På söndag går Ryssland till valurnorna. Frågan är som vanligt inte om Putin kommer väljas om, utan med hur stor marginal. Men det är nog så viktig fråga. En trängd despot är inte mindre farlig, vilket nervgasattacken i Salisbury tycks vara ett oroväckande exempel på, menar Amanda Wollstad.

Läs mer...


Ur arkivet: Ryssland har inte lämnat Sovjet bakom sig

Av Redaktionen
16 mars 2018

”I Moskva greps på nyårsafton 2009 en demonstrant utklädd till fader Frost, den ryska motsvarigheten till jultomten. Hans brott var att demonstrera för rätten att demonstrera. Sånt är livet i Putins Ryssland, om man får tro den strida strömmen av dåliga nyheter från öster. De enstaka händelserna ingår i ett större mönster som alltför sällan speglas i svenska medier.”

Läs mer...


Ett livsviktigt genusperspektiv

Av Amanda Wollstad
9 mars 2018

Kvinnor är inte de väna, fredsälskande varelser vänsterfeminismen vill låta påskina. Just därför är ett genusperspektiv så viktigt i militära operationer, fredsbyggande verksamhet och hjälparbete. Att underskatta kvinnor kan vara livsfarligt, menar Amanda Wollstad.

Läs mer...


Fortfarande tid att ansöka till Skribentskolan!

Av Amanda Wollstad
9 mars 2018

Det finns fortfarande tid att söka till Svenska Nyhetsbyråns Skribentskola – ett utmärkt första steg för den hågade opinionsskribenten, och därtill en möjlighet att bli publicerad i Svensk Tidskrift.

Läs mer...


Ur arkivet: Frihandel begränsar politiken och skapar välstånd

Av
9 mars 2018

”En förutsättning for att staten skall kunna expandera genom att införa skatter, subsidier och regleringar är att man kan befria sig från den okontrollerbara faktorn som fri rörlighet for varor, tjänster, människor och kapital utgör. Att införa höga skatter och omfattande regleringar i en miljö där det råder frihandel leder till att den inhemska varu- och tjänsteproduktionen förlorar attraktivitet, och ersätts av importerade varor och tjänster. Likaså leder den fria rörligheten till att det skapas möjlighet att ”rösta med fötterna” och lämna det land vars lagar är ogynnsamma.”

Läs mer...


Bilen är tillbaka

Av Trendkorrespondenten
2 mars 2018

Blåställ, oljefläckar och målflaggor – den trendige spanar mot bilsporten i vår. Trendkorrespondenten rapporterar från catwalken, och konstaterar att inte ens modet är med MP detta nådens år 2018.

Läs mer...


Ur arkivet: Italien – Framgångens land

Av Redaktionen
2 mars 2018

”Italienarna har många av de latinska nationernas karakteristiska drag. En temperamentsfull inställning till politiken, trots framgångsrika reformer alltjämt svåra sociala förhållanden, som förorsakas bland annat av ojämn fördelning av förmögenheten och nationalinkomsten, samt stora skillnader i levnadsstandarden mellan landets olika delar, särskilt mellan söder och norr, förutbestämmer till en viss grad landets politiska liv.”

Läs mer...


Striden står i skuggorna

Av Amanda Wollstad
23 februari 2018

SÄPO talar klarspråk i sin årsrapport för 2017: hoten mot Sverige är större än de varit på många år. Gamla fiender står sida vid sida med nya, men blir allt svårare att identifiera. Amanda Wollstad undrar om politiken hänger med i den nya normalbilden.

Läs mer...


» Tidigare inlägg

Liberalkonservatism: Den lilla världens förutsättningar

Av Hugo Selling | 16 mars 2018

Liberalism och konservatism sägs vara lika oförenliga som olja och vatten. Men tvärtemot denna snäva analys är det just genom en kombination av de två ideologiernas värden som vi bäst kan uppnå säkerhet och stabilitet i kombination med en hög grad av individuell frihet, skriver Hugo Selling.

Läs mer...

Rapport från Brexit: Speeches and Documents

Av Per Heister | 16 mars 2018

Nervgasatacken mot en före detta rysk spion och hans dotter i Salisbury har naturligtvis förändrat den politiska agendan i Storbritannien. Och övertrumfat Brexit som förstanyhet i media. Men med en ansträngd tidsplan är förhandlingarna aldrig långt borta från det allmänna medvetandet, konstaterar Per Heister.

Läs mer...

Förslaget delar upp människor i mer eller mindre betrodda

Av Ann Heberlein | 16 mars 2018

Grundlagsändringen: Tobias Billström och Andreas Norlén beskriver behovet av förändringar i Tryckfrihetsförordningen (TF) och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) som ett uttryck för omsorg om individens integritet. I sin replik på Krister Thelins kritiska text angående regeringens förslag till förändringar i TF och YGL konstruerar de en konflikt mellan två intressen – å ena sidan integritetsskyddet på persondataområdet, å andra sidan den grundlagsskyddade offentlighetsprincipen. Men det är inte där konflikten ligger, menar Ann Heberlein.

Läs mer...

Svensk säkerhetspolitik – 50 år av vänsterpopulism

Av Stefan Björklund | 16 mars 2018

Gunnar Hökmark konstaterar att den politiska eliten i Sverige gjorde en felbedömning av det säkerhetspolitiska läget efter 1991. Det är inget ovanligt att demokratiska länders eliter underskattar potentiella säkerhetspolitiska hot. Ett famöst exempel på detta är Winston Churchill, skriver Stefan Björklund.

Läs mer...

Det är under lång tid hoten mot säkerheten har vuxit fram

Av Gunnar Hökmark | 9 mars 2018

Vem regerar över vågorna efter Brexit?

Av Sofia Svensson | 9 mars 2018

Replik: Grundlagsskyddet bör gälla utan inskränkning

Av Krister Thelin | 9 mars 2018

Konflikten mellan yttrandefrihet och personlig integritet

Av Tobias Billström & Andreas Norlén | 2 mars 2018

Liberalkonservatism: Den konservativa liberalismen

Av Patrik Strömer | 2 mars 2018

Tryckfrihet för utvalda

Av Krister Thelin | 23 februari 2018

» Tidigare artiklar

Assassination

Av Hans von Corswant
16 mars 2018

Av Hans von Corswant

Läs mer...


Sjutton år senare

Av Peter J Olsson
16 mars 2018

Grundlagsändringen: Förslaget att ändra i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen så att man undanhåller allmänheten information som ska vara tillgänglig för eliten har med rätta väckt motstånd. Inte minst gäller det inom Moderaterna, vilket uppenbarligen tagit partiets företrädare i konstitutionsutskottet på sängen. De har ju råkat köpa Socialdemokraternas både problembeskrivning och lösningar, skriver Peter J Olsson.

Läs mer...


Murar

Av Hans von Corswant
9 mars 2018

Av Hans von Corswant

Läs mer...


En homerisk hemfärd i sonettens form

Av Lars Anders Johansson
9 mars 2018

Hade inte Hjalmar Gullberg kommit först så kunde Lars Anders Johansson diktsamling ha hetat ”Sonetter i okonstens tid” – fast hos Gullberg 1958 var det terziner. Nu blev titeln helt enkelt ”Sonetter”. Peter J Olsson har läst den.

Läs mer...


Laffer pånyttfödd

Av Lars Tobisson
2 mars 2018

För att vara ett valår i högskattelandet Sverige är det märkvärdigt tyst om skatterna. Problemet är inte bara deras höjd utan också deras fördelning på olika skattekällor. Ju hårdare skattetrycket är, desto större och svårare blir snedvridningar och andra störningar, skriver Lars Tobisson.

Läs mer...


Polarisering är syre för demokratin

Av Rebecca Weidmo Uvell
2 mars 2018

I en demokrati är yttrandefriheten första grundstenen. Utan den finns ingen demokrati. Tillåts inte olika åsikter finns det heller ingen fri press eller någon opposition. Då finns det bara makt, menar Rebecca Weidmo Uvell.

Läs mer...


» Tidigare artiklar

ANNONSER:

Till Gunnar Hökmarks hemsida

Till Christofer Fjellners hemsida

Till Christofer Fjellners hemsida

ekonomifakta2015

webshop_banner

SKOP

Svensk Tidskrifts vänner