Polen bäst i klassen?

Av Amanda Wollstad
9 november 2018

Polen ser sig historiskt som en buffertzon mellan öst och väst, mellan katolicismen och ortodoxismen. Ryssland är inte så mycket en arvfiende som ett existentiellt hot. Med beaktande av både historia och geografi är det lätt att se varför. Amanda Wollstad funderar över förutsättningar och ansvar efter ett besök i Warszawa.

Läs mer...


Svensk Tidskrifts chefredaktör i seminarium med ÖB

Av Redaktionen
9 november 2018

Under fredagsmorgonen anordnade Folk och Försvar ett seminarium om Försvarsmaktens situation halvvägs igenom nuvarande försvarsbeslut med bland annat Överbefälhavare Micael Bydén.

Läs mer...


Ur arkivet: Socialdemokratin och författningsfrågan

Av Redaktionen
9 november 2018

”Socialdemokraterna har alltid försökt att skapa en bild av sig som demokratins banerförare framför andra. Ja, så var det kanske en dag – för länge sedan. Men hur är det i dag? Socialdemokraterna, väl medvetna om maktens sötma, gör vad de kan för att förhala en författningsreform.”

Läs mer...


Exit Merkel?

Av Anders Ydstedt
2 november 2018

I veckan lämnade Angela Merkel beskedet att hon lämnar rollen som partiordförande för CDU, ett parti som hon aldrig gick med i. Anders Ydstedt minns en utpräglad pragmatiker, och tittar närmare på hennes potentiella efterträdare.

Läs mer...


Grattis Timbro!

Av Redaktioner
2 november 2018

På onsdag firar Timbro 40 år som tankesmedja. Svensk Tidskrifts redaktion sänder jubilaren sina varmaste gratulationer.

Läs mer...


Ur arkivet: Folkpartiets kris

Av Redaktionen
2 november 2018

”I valmanifestet hette det bl a: ”De svårigheter Sverige står inför fordrar enligt vår mening en vilja till samarbete för att kunna mötas framgångsrikt. Arbetet för en liberal politik har alltid bedrivits med stor beredskap att lyssna på andra och ta vara på
möjligheter till samförstånd. Vi avvisar förlegade klasskampsparoller, snäv intressepolitik och den felaktiga föreställningen att svenska folket står mot varandra i två politiska halvor, utan möjlighet till praktisk samverkan över dessa gränser.”
Men de båda blocken finns där – och den som befinner sig däremellan riskerar att malas sönder. Detta är folkpartiets dilemma och det främsta skälet till partiets nuvarande kris.”

Läs mer...


Nytt i arkivet!

Av Amanda Wollstad
26 oktober 2018

Tack vare en generös donation har Svensk Tidskrift kunnat komplettera och utöka sitt arkiv – men årgång ett gäckar oss fortfarande.

Läs mer...


Ur arkivet: Socialismen är död!

Av Redaktionen
26 oktober 2018

”Men precis som 1900-talet går socialismen nu mot sitt slut. I dag lever socialismen ingenstans som politisk inspirationskälla och förebild, som den tidigare gjort. Detta beror inte på att dess drömsamhälle varit svårt eller omöjligt att uppnå. Nej, det står alltmer klart att orsaken i stället återfinns i de socialistiska idéerna som sådana. Det socialistiska idealsamhället är helt enkelt inget drömsamhälle, just därför att själva idealen är felaktiga och bygger på helt förkastliga förutsättningar.”

Läs mer...


» Tidigare inlägg

Borgerligheten behöver erbjuda en alternativ samhällsvision

Av Christian Ekström | 9 november 2018

I Sverige är högskattestaten i huvudsak inte ifrågasatt – ens av borgerligheten. Det är dags att på allvar utmanar den socialistiska premissen att allt som är viktigt måste finansieras med skattepengar, skriver Christian Ekström.

Läs mer...

Rädda regeringsformen från Socialdemokratin

Av Sten Storgärds | 9 november 2018

På onsdag 14 november ska så 6 kap 4 § regeringsformen tillämpas. Riksdagen ska rösta om talmannens förslag till statsminister, Ulf Kristersson. Maktskiftet har dragit ut på tiden sedan Stefan Löfven avsattes den 25 september och den rödgröna undergångsregeringen har hunnit slå rekord i tid att sitta på taburetterna utan folkets stöd. Har Sverige en regering? Vem har makten? Vi står i en ur svenskt perspektiv unik situation av hög konstitutionell relevans, skriver Sten Storgärds.

Läs mer...

De unga autokraterna

Av Zebulon Carlander | 9 november 2018

De är unga och har makt. Det är två av många likheter mellan Nordkoreas Kim Jong-Un och Saudiarabiens Mohammed bin Salman. Den tidigare är enväldig diktator och den senare är kronprins som givits stora befogenheter av sin far, kungen. Zebulon Carlander tittar närmre på två unga autokrater.

Läs mer...

Bara ett starkt Europa kan möta oro och utmaningar

Av Gunnar Hökmark | 2 november 2018

Sovjets fall ledde till en period av demokratisering och ökat välstånd, men idag växer åter hoten mot demokrati och den fria marknaden. Europa måste stå starkt och enat för att möta gemensamma utmaningar, skriver Gunnar Hökmark.

Läs mer...

En stark marknadsekonomi är grunden för EU

Av Jörgen Warborn | 2 november 2018

Blir det splittrade majoriteter i USAs kongress?

Av Örjan Hultåker | 2 november 2018

Hur hanterar vi de unga lagöverträdarna?

Av Krister Thelin | 26 oktober 2018

Rapport från Brexit: The end of the beginning

Av Per Heister | 26 oktober 2018

En natt jag drömde…

Av Christian Braw | 26 oktober 2018

Den nya partikartan

Av Lars Tobisson | 19 oktober 2018

» Tidigare artiklar

ANNONSER:

Till Gunnar Hökmarks hemsida

Till Christofer Fjellners hemsida

Till Christofer Fjellners hemsida

ekonomifakta2015

webshop_banner

SKOP

Ladda ner E-boken om Liberalkonservatism