Barn som begår brott

Av Amanda Wollstad
17 augusti 2018

Skolstarten står för dörren, skyltfönstren svämmar över av pennskrin och ryggsäckar, och i städernas ytterområden brinner bilar. Förövarna är ofta unga, men har redan gedigna kriminella karriärer. Amanda Wollstad funderar över hur vi ska hantera barn som begår grova brott.

Läs mer...


Video: Gunnar Strömmer om liberalkonservatism

Av Kalle Bäck
17 augusti 2018

Före sommaren arrangerade Svensk Tidskrift ett samtal om liberalkonservatism i Stockholm. Bland annat medverkade Nya Moderaternas partisekreterare Gunnar Strömmer, som också tog sig tiden att utveckla sina tankar om liberalkonservatism framför kameran.

Läs mer...


Ur arkivet: Politiskt våld är effektiv kommunikation

Av Redaktionen
17 augusti 2018

”Känslor är viktigare än fakta. Konflikt skapar intresse. Varje historia förutsätter en protagonist och antagonist. Polarisering, tillspetsning, förenkling. De utomparlamentariska grupperna agerar som om de gått varje tillgänglig medieträning hos landets pr-byråer.”

Läs mer...


En lugn sommar önskar Svensk Tidskrift

Av Amanda Wollstad
6 juli 2018

Ett ovanligt mörkt Almedalen är (nästan) över och sommarstiltjen lägrar sig över opinionssverige, undantaget de trogna partiarbetare som åkt på att rådda valkampanjen under sommarveckorna. Svensk Tidskrift tror dock att vila, återhämtning och kulturinhämtning är en förutsättning för att orka kämpa för det öppna samhället – och förespråkar långa, lata dagar med än längre böcker.

Läs mer...


Svensk Tidskrifts årsbok 2017

Av Amanda Wollstad
6 juli 2018

Nu finns Svensk Tidskrifts årsbok för 2017, vårt 106:e år sedan grundandet, ute i handeln. Boken ger en bild av vår publikation, men också av Sverige och den svenska borgerligheten under året som gått. Ett tidsdokument som vi hoppas kan bidra med några pusselbitar till den framtida debatten.

Läs mer...


Ur arkivet: Lagen mot trevliga sommarkvällar

Av Redaktionen
6 juli 2018

”Fanns det någon anledning över huvud taget att ändra lagstiftningen kring sjöfylleri? Svaret är nej, med tanke på att det är många människor som är ute på sjön sker inte mycket olyckor. Dessutom har inte den nya lagen inneburit någon förbättrad olycksstatistik. Den tidigare lagen reglerade redan det grova sjöfylleriet. Att kalla det för fylleri att ha strax över 0,2 promille i blodet är på gränsen till absurt.”

Läs mer...


Liberalkonservatism: Ett samtal om borgerlighetens ideologiska kärna

Av Kalle Bäck
29 juni 2018

I veckan bjöd Svensk Tidskrift in till seminarium om liberalkonservatism i Stockholm. Ett avbrott från, eller kanske ett välbehövligt komplement till, den dagsaktuella debatten där politiska sakfrågor ställs mot varandra. Kalle Bäck sammanfattar ett samtal om ideologi, mening och mål.

Läs mer...


Ur arkivet: Svensken och alkoholen

Av Redaktionen
29 juni 2018

”Varpå beror det månne, att det är så svårt att just i fråga om nykterheten få en endräktig opinion i Sverige? Det lär ju vara så, att vi svenskar eller vi nordbor ha ett välgrundat rykte för väldighet i vårt umgänge med alkoholen. Våra utlandspräster världen runt kan bestyrka, att av tre spritberörda individer utomlands, minst en är skandinav. Själv såg jag i Argentina under 7 veckor trenne. Den ene var indian, den andre en svensk sjöman och den tredje en svensk tvättgumma. Vi få kanske stå för vårt rykte, till dess vi kan motbevisa det i handling.

Läs mer...


» Tidigare inlägg

FIs bolåneanalyser dåligt förankrade i både teori och hushållens vardag

Av Andreas Vedung | 17 augusti 2018

Sedan den amerikanska bolånekraschen (2008) och den europeiska statsskuldskrisen (2010) har Finansinspektionen (FI) infört allt kraftigare regleringar mot hushållens bolåneskulder. Men FI motiverar regleringarna med kvantitativa analyser och kvalitativa resonemang som inte håller måttet vid granskning, menar Andreas Vedung.

Läs mer...

Kommunalpolitiska sympatier sommaren 2018

Av Örjan Hultåker | 17 augusti 2018

Inför upptakten till årets kommunala valrörelse är det i stort sett dött lopp mellan den borgerliga alliansen och det rödgröna blocket. Den tidigare borgerliga ledningen har nästan helt raderats ut, skriver Örjan Hultåker.

Läs mer...

Läs om Hitlers hemliga jätteubåt

Av Peter J Olsson | 17 augusti 2018

Trekvart sekel efter sin död blickar Adolf Hitler fortfarande tillbaka på oss från var och vartannat tidningsomslag i historiehyllan. Ingen kan förneka att hans påverkan på sin och vår samtid var enorm, men spaltmeterna riskerar att motverka sitt syfte. Hitlerlitteraturen har helt enkelt blivit oöverskådlig, skriver Peter J Olsson.

Läs mer...

Liberalkonservatism: Bekämpa identitetspolitikens kollektivistiska illiberala koalitionsbygge

Av Olof Ehrenkrona | 6 juli 2018

Ett nytt spöke vandrar omkring i Europa, och denna gång inte bara här utan i hela västvärlden. Sverige är en del av den västliga gemenskapen och de strömningar som påverkar andra västländer påverkar också oss, skriver Olof Ehrenkrona.

Läs mer...

Försvarsfrågan: Krig i Europa

Av Gunnar Hökmark | 6 juli 2018

Kontroll är bra, är tillit bättre?

Av Per Dahl | 6 juli 2018

Stark högervind blåser förbi alliansen

Av Örjan Hultåker | 6 juli 2018

Försvarsfrågan: Ett starkt försvar för att säkra freden

Av Hans Wallmark | 29 juni 2018

Försvarsfrågan: Krig är fred. Anfall är försvar.

Av Patrik Oksanen | 29 juni 2018

Trump goes to Helsinki

Av Zebulon Carlander | 29 juni 2018

» Tidigare artiklar

Upplopp

Av Hans von Corswant
17 augusti 2018

Av Hans von Corswant

Läs mer...


Elementa: Att organisera världens byggstenar

Av Sten Niklasson
17 augusti 2018

Många minns säkert planschen med det periodiska systemet från skoltidens kemilektioner. De flesta har förmodligen inte ägnat det mycket tanke sedan dess. Det är i så fall en förlust, menar Sten Niklasson, ty bakom rutorna och tecknen ligger flera hundra år av epokgörande forskningsarbete av personer med märkliga livsöden.

Läs mer...


Är din utbildning värdelös?

Av Jonas Grafström
17 augusti 2018

Tänk dig att du står inför två val. Antingen får du ett diplom av det amerikanska elituniversitetet Harvard som säger att du har genomgått en femårig masterutbildning där, alternativt genomgår du en femårig utbildning där gratis men får ingen examen. Jonas Grafström har läst Bryan Caplans The Case Against Education och funderar över vad han skulle valt.

Läs mer...


Programförklaring till skydd för den liberala demokratin

Av Zebulon Carlander
6 juli 2018

Men den liberala demokratin är under anfall. Vad som många trodde skulle vara dess yttersta exportmedel – internet och sociala medier – har kommit att användas emot den. Zebulon Carlander har läst Patrik Oksanens ”Skarpa skärvor : om hur informationskrig hotar att slå sönder det öppna samhället”.

Läs mer...


En nationalsjäl med dopp

Av Peter J Olsson
6 juli 2018

Romaner är ibland ett mycket effektivare sätt att inte bara beskriva ett samhälles utveckling, utan förklara det. När Lena Andersson nu i romanen ”Sveas son” skildrar det svenska folkhemmet blir detta tydligt. Hon lyckas ge liv åt många aspekter, och saknas några får man väl skriva en egen roman om dem, skriver Peter J Olsson.

Läs mer...


Märka orden

Av Veckopoeten
6 juli 2018

Veckopoeten skaldar om ord och isolering.

Läs mer...


» Tidigare artiklar

ANNONSER:

Till Gunnar Hökmarks hemsida

Till Christofer Fjellners hemsida

Till Christofer Fjellners hemsida

ekonomifakta2015

webshop_banner

SKOP

Svensk Tidskrifts vänner