Skip to content

Stiftelse

Stiftelsen Svensk Tidskrift stödjer utgivning och publicistisk verksamhet i Svensk Tidskrift.

Stiftelsen har enligt §2 i stadgarna ”Att verka för tidskriften Svensk Tidskrifts bevarande och vidare utveckling under fasthållande i politiskt hänseende vid tidskriftens nuvarande kurs och grundåskådning”.

Stiftelsen Svensk Tidskrift (802005-0814) är registrerad 1996 vid länsstyrelsen i Stockholm och granskas av revisor.

Styrelseordförande är Anders Ydstedt och vice ordförande är Anders Edholm. Övriga ledamöter är Martin Borgs, Hans Birger Ekström, Per Heister, Gunnar Hökmark, Peter J Olsson, Amanda Wollstad,  Susanne Ydstedt och Boriana Åberg.

Stöd stiftelsen via Bg 781-3074