Amanda Wollstad: I björnens skugga – Svensk Tidskrifts årsbok 2023

Idag släps Svensk Tidskrifts årsbok för 2023 – I björnens skugga. Som vanligt innehåller den en text vardera av våra tjugo mest lästa författare under förra året, och den som befinner sig på Moderaternas Sverigemöte är varmt välkommen förbi vår monter för att köpa den till specialpris.

Inte heller under 2023 kom den vändning vi hoppades på. Rysslands lagvidriga anfallskrig mot Ukraina fortsatte med oförminskad styrka, och det säkerhetspolitiska läget kom att påverka det mesta. Ukraina fortsätter sin oförtröttliga kamp för sin frihet, för fred, för sina liv och sin fortsatta existens som land och som folk. Och för Europa. Under kriget har det blivit allt tydligare att Ryssland aldrig kommer att nöja sig, och om väst inte förmår hjälpa Ukraina till seger står vi näst på tur. Därför måste vi förmå att både bidra med stöd i den omfattning Ukraina faktiskt behöver, och rusta upp vårt eget land både militärt och civilt. Ingen enkel ekvation, i synnerhet inte efter decennier av försummelse av vår beredskap, men några alternativ finns inte.

Den 7 oktober attackerades Israel av terrorgruppen Hamas, understödda av bland andra Iran. Dagen blev den dödligaste för det judiska folket sedan förintelsen, och terroristerna mördade, torterade, kidnappade och våldtog civila Israeler med en grymhet som är svår att förstå. Så pass svår att somliga fortfarande påstår att det inte hänt. Israel svarade med att anfalla Gaza militärt, i syfte att utrota Hamas. Kriget pågår fortfarande, det mänskliga lidandet är enormt och följdverkningarna många. I dess spår har antisemitismen världen över exploderat, och många judar frågar sig åter om det finns någon framtid för dem i Sverige och i Europa.

Den segdragna ansökningsprocessen till Nato blev årets stora följetong. När detta förord skrivs har Sverige äntligen blivit medlemmar och den svenska flaggan vajar sedan några dagar tillbaka utanför Nato-högkvarteret i Bryssel, men under året denna bok försöker sammanfatta var utgången på intet sätt självskriven. Det är i sig ett varningstecken för alliansen, och för Europa.

Hemma i Sverige har vardagen präglats av lågkonjunktur, svag kronkurs och stigande räntor. Den skenande kriminaliteten kastade en tung skugga över landet och sår split och tvivel. Ekonomi och kriminalpolitik har följaktligen också varit två av de mest omskrivna ämnena i Svensk Tidskrift under 2023, vid sidan av utrikes- och säkerhetspolitiken.

Men i orostider växer också behovet av andlighet och samvaro, och i årsboken finns som vanligt också texter om såväl konst som religion. Det är där, i konsten och filosofin, vi hittar fröna till den värld vi vill se när molnen skingras, och visheten från alla de som genomlevt krig och oro före oss.

Läs mer om årsboken och var den kan köpas på vår förlagssida.

Amanda Wollstad är chefredaktör för Svensk Tidskrift

Förra årets mest lästa författare i Svensk Tidskrift, i publiceringsordning:

Mats Fält
John Norell
Rainer Zitelmann
Mikael Hendar
Magnus Nilsson
Magnus Dahl
Sten Niklasson
Örjan Hultåker
Gunnar Hyltén-Cavallius
Amanda Wollstad
Erik Bengtzboe
Dennis Wedin
Kristoffer Tamsons
Anders Ydstedt
Jonas Grafström
Tony Gunnarsson
Mattias Holmström
Gunnar Hökmark
Edward Hamilton
Bo Wennström
Anders Åslund