2020 – Året som ställdes in

Av Amanda Wollstad
7 maj 2021

I mars 2020 stängde världen ner, och vi är ännu långt ifrån en återgång till det normala. Det är ett annorlunda år som sammanfattas i Svensk Tidskrifts årsbok för 2020, skriver Amanda Wollstad.

Läs mer...


Se FMRS Stockholm i efterhand

Av Amanda Wollstad
7 maj 2021

I måndags avhölls Free Market Road Shows digitala turnéstopp i Stockholm. Ämnet var intellektuell äganderätt och patent, ett synnerligen aktuellt ämne i dessa vaccintider – och inte utan kontroverser.

Läs mer...


Ur arkivet: Ja eller nej till ett självständigt Skottland?

Av Redaktionen
7 maj 2021

“Skottland har väl inget mer än whisky! säger någon annan, och glömmer bort att Skottland är Europeiska Unionens största olje-och naturgasproducent, att Skottland är en av Europas största turistdestinationer och att Edinburgh, huvudstaden, är Europas tredje största finanscentrum.”

Läs mer...


Ett fyrfaldigt leve för monarkin

Av Amanda Wollstad
30 april 2021

Hans majestät Kung Carl XVI Gustaf fyller sjuttiofem år, och till och med Svensk Tidskrifts skånska ledning stämmer upp i ett fyrfaldigt leve. I oroliga tider behövs mer än någonsin en ikonografi och en tradition att samlas kring, och ingen är så allmängiltig som det svenska kungahuset, skriver Amanda Wollstad.

Läs mer...


Sverige står inför en intensiv EU-debatt

Av Janerik Larsson
30 april 2021

Det svenska EU-medlemskapet inleddes den 1 januari 1995. Någon särskilt intensiv offentlig diskussion om EU eller det svenska medlemskapet har inte förekommit sedan dess med undantag för EMU-folkomröstningen 2003. Det finns anledning att fundera över hur det blivit så, men viktigare är givetvis att se framåt. Att vi nu står inför en intensivare svensk EU-debatt är en rimlig gissning, skriver Janerik Larsson.

Läs mer...


Ur arkivet: Reflexioner vid tronskiftet

Av Redaktionen
30 april 2021

“I juni 1973 antogs såsom vilande ett förslag till ny regeringsform som, såvitt gäller monarkin, är en internationell kuriositet och en saklig orimlighet. Det innebär en politikerkårens förhävelse utan måtta, ett maktbegåvningarnas inacceptabla övergrepp mot sin gisslan – ett övergrepp som begåtts just i det “folks” namn, som säkerligen skulle reagera om det vore möjligt att vända dess intresse till saken och klargöra dennas innebörd.”

Läs mer...


MP kan fara och flyga

Av Amanda Wollstad
23 april 2021

Det har aldrig handlat om Bromma. Knappt ens om flygets miljöpåverkan. Det handlar om ett oresonligt förakt för individens rörelsefrihet, skriver Amanda Wollstad.

Läs mer...


Welcome to Free Market Road Show i Stockholm!

Av Anders Ydstedt
23 april 2021

Brands and patents are important parts of private property rights. How is the situation for intellectual property rights today? What are the libertarian perspective of intellectual property rights? What could be done to bring out more innovation? Please join us at FMRS Stockholm to learn more, writes Anders Ydstedt.

Läs mer...


» Tidigare inlägg

Sverige ska inte stödja diktaturen i Belarus

Av Lars Hjälmered & Hans Wallmark | 7 maj 2021

Allt fler reagerar mot det olämpliga i att Sverige indirekt stödjer regimen i Belarus genom att möjliggöra en affär i mångmiljardklassen. Statsrådet Anna Hallberg och Exportkreditnämnden (EKN) har varit kallade till riksdagen för att kommentera. Starkt kritiska frågor restes från många partier. EKN ska på ett kommande styrelsemöte nu i maj fatta beslut om huruvida myndigheten ska gå vidare. Det finns goda skäl att säga nej, skriver Lars Hjälmered och Hans Wallmark.

Läs mer...

Dumt, dyrt och dåligt med socialiserad kollektivtrafik

Av Kristoffer Tamsons | 7 maj 2021

Vad skulle du tycka om kollektivtrafiken blev runt 10 procent dyrare över en natt, men utan att den blev bättre? Faktum är att det skulle riskera bli resultatet av den politik som förespråkas av Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Med en socialiseringspolitik vill de bedriva hela eller delar av trafiken som offentligt monopol. Den politiken har nu granskats av välrenommerade EY. Dumt, dyrt och dåligt är slutsatsen, skriver Kristoffer Tamsons.

Läs mer...

Trump är granne med kaos

Av Mats Fält | 7 maj 2021

Striden mellan Trump och de som vill rädda det republikanska partiet handlar inte om höger och vänster, det är en fråga om en principlös egocentrikers plats i ett tidigare i huvudsak seriöst högerliberalt parti, skriver Mats Fält.

Läs mer...

Regeringens viltvårdspolitik kan kosta 300 000 röster

Av Maria Engqvist | 30 april 2021

Under de senaste två mandatperioderna har det jaktpolitiska klimatet hårdnat betänkligt i Sverige. Svenska jägare och deras intresseorganisationer ser mycket bekymrat på den nuvarande utvecklingen, och inom jägarkåren råder nu upprorsstämning, skriver Maria Engqvist.

Läs mer...

Albaniens politiker måste lyssna på sitt folk

Av Margareta Cederfelt | 30 april 2021

Socialdemokraterna måste sluta vela om antisemitism

Av Klas Hjort | 30 april 2021

Lämnade M kyrkan i händerna på S?

Av Fredrik Johansson | 23 april 2021

Lämna inte Bromma utan plan

Av Örjan Hultåker | 23 april 2021

CDU rasar i opinionsmätningar efter maktkampen

Av Rainer Zitelmann | 23 april 2021

Dags för en gemensam agenda för EU och USA

Av Gunnar Hökmark | 16 april 2021

» Tidigare artiklar

IG

Av Hans von Corswant
7 maj 2021

Av Hans von Corswant

Läs mer...


Hur världen blev rik

Av Rainer Zitelmann
7 maj 2021

Hur kom välståndet till världen? Efter en lång period då levnadsstandarden förändrades föga i samhällen som hade förblivit statiska i årtusenden, uppstod kapitalismen på 1700 och 1800-talet och ledde till en dramatisk förbättring av människors levnadsvillkor. Rainer Zitelmann har läst McCloskey och Carden.

Läs mer...


Fantastiska berättelser

Av Patrik Strömer
7 maj 2021

Ted Chiang är en författare som under några decennier skrivit noveller, eller kanske de kan benämnas skönlitterära essäer? Genom att empatiskt beskriva saker som inte har hänt, och kanske inte alls kan hända, blir läsningen en upplevelse i att vidga sin egen fantasi, se bortom det möjligas gräns och ganska ofta komma tillbaka till frågan: ”Hur skulle det vara om…?” Patrik Strömer har läst Berättelser om ditt liv och Utandning.

Läs mer...


Kvotering är begärd och ska verkställas

Av Veckopoeten
7 maj 2021

Veckopoeten skaldar om förutsättningar och utfall.

Läs mer...


Inlindat

Av Hans von Corswant
30 april 2021

Av Hans von Corswant

Läs mer...


Kinesisk kultursnuva

Av Peter J Olsson
30 april 2021

Som väntat tog filmen Nomadland något av en storslam på årets Oscarsgala: Bästa film, bästa regi och bästa kvinnliga huvudrollsinnehavare. Regissören, kinesiskfödda Chloé Zhao hyllades för sin prestation, men framgångarna har inte direkt rosats i hemlandet, skriver Peter J Olsson.

Läs mer...


» Tidigare artiklar

ANNONSER:

Till Jörgen Warborns hemsida

Till Sara Skyttedals hemsida

Till EPPs hemsida

Läs mer här

ekonomifakta2015

SKOP

Samtida röster om konservatism