Ur arkivet: Försvaret måste dimensioneras för krig

”Det måste vara risken för krig som definierar ett lands försvarspolitik. Inte förhoppningarna om fred. Det får vidare inte vara uppfattningen om sannolikheten för krig som avgör försvarets storlek och utseende, utan omfattningen av hotet mot vårt land och samhälle. Under drygt tjugo år har svensk försvarspolitik följt den motsatta logiken.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”Försvaret måste dimensioneras för krig” av Gunnar Hökmark från 2023. Hela texten kan läsas här.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.