Ur arkivet: Vem äger min inkomst?

”’Inte heller har vi funnit det lämpligt att på annat sätt i grundlagen ange en gräns för det högsta tillåtna skatteuttaget.’
Och så blev det. Inte ens en ”borgerlig” riksdagsmajoritet ville i grundlagen sätta någon gräns för skatteuttaget.

Principiellt innebär detta: riksdagen säger att det finns ingen övre gräns för skatteuttaget; alltså kan riksdagen ta 100 procent av inkomsten och egendomen i skatt. Och detta innebär att den enskilde äger inget av sin inkomst och sin egendom; allt han/hon tjänar och äger är statens potentiella egendom.

Det finns en korrekt beteckning på den typ av samhälle där individen inte har säker äganderätt till sin inkomst.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”Vem äger min inkomst?”, av Nils-Eric Sandberg från 2004. Hela texten kan läsas här, och väljer man att göra det i PDF-format blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.