Ur arkivet: Om en resa till Polen

”General de Gaulle har besökt Polen. Han begåvade flera av de ledande inom regeringen, alla kommunister, med höga grader av hederslegionen. Det är synd att han inte kom hit. Röda band skulle pryda våra regeringsmedlemmar.

Generalens vision om ett enat Europa och hans rekommendationer om självständighet inom bestående pakter, i detta fall Warszawapakten, mottogs utan förståelse. Gomulka talade fränt om, att Polens politik är baserad på Sovjetunionens. Någon avspänning gentemot Västtyskland är inte förutsedd. Polen vet var det står, och vad ett fördrag med Frankrike är värt framgick 1939. Kort sagt: Polen är i beroendeställning och kommer att så förbli, ja önskar så förbli, eftersom det styrs av kommunister, vilkas möjlighet att få förbli vid makten är baserad inte på någon folkvilja utan på att landet stannar inom hägnet av en kommunistisk stormakt.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”Om en resa till Polen” av Thede Palm från 1967. Hela artikeln kan läsas här, och väljer man att göra det i PDF-format blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.