Svensk Tidskrift på European Resource Bank Meeting i Stockholm

Välstånd och ideologi var teman när Svenskt Tidskrift tillsammans med Skattebetalarna och Austrian Economic Center arrangerade den internationella konferensen European Resource Bank Meeting i Stockholm i veckan.

En del av konferensen var öppen även för svensk publik. Johan Norberg, välkänd även för de internationella gästerna, pratade om det allvarliga världsläget och jämförde med situationen under 1970-talet. Men den evige optimisten gav ändå publiken hopp – efter 70-talet kom 80-talet med Reagan och Thatcher, och en ny agenda.

Fyra ekonomer, Scott Hodge, VD för amerikanska Tax Foundation, Michael Jäger, generalsekreterare för Taxpayers Association of Europe, Krassen Stanchev, professor vid Universitetet i Sofia och Rainer Zitelmann, välkänd för Svensk Tidskrifts läsare, pratade i en panel modererad av Christian Ekström, VD Skattebetalarna, om hur skattesystem borde vara utformade och hur vi får fler att vara positiva till kapitalism – den enda vägen till frihet och välstånd för de många.

Nästa seminarium tog sin utgångspunkt i semantiken. Många frihetliga tankesmedjor kallar sig liberala men ordet liberalism börjar få samma betydelse här i Europa som i USA, där det används för att beskriva vänstern. Även delar av den europeiska vänstern kallar sig nu liberala. Så kan vänner av marknadsliberalism verkligen kalla sig liberala längre, undrade Anders Ydstedt som modererade nästa panel.

Professor Hannes Gissurarson från University of Iceland beskrev den långa nordiska historiken av konservativa liberala eller liberalkonservativa tänkare som borde uppmärksammas mer. Dan Klein, professor vid George Mason University, analyserade användningen av ordet liberal över tid, och konstaterade att man nu kan se hur en del i den amerikanska högern har slutat kalla vänstern för ”liberals”. Rådet från Klein är vi bör göra det samma.

Catarina Kärkkäinen från Timbro berättade om sitt projekt som syftar till att få liberaler och konservativa att hitta beröringspunkter med varandra. Slutligen pratade Kristina Bogdanova, tysk kommunikationskonsult och aktiv i FDP, om att det finns plats för marknadsliberalism inom liberalismen.

Under eftermiddagen hölls en paneldiskussion om europeisk säkerhet, där prins Michael av Lichtenstein, Pål Jonson, ordförande för Försvarsutskottet, Meelis Kitsing, rektor för Estonian Business School och Horst Heitz, SME Europe gruppen i EPP, diskuterade de många säkerhetspolitiska utmaningar vi står inför, modererade av Svensk Tidskrifts chefredaktör Amanda Wollstad. Panelen var röriga eniga om att Europa måste stå enade och stå bakom Ukraina både i krig och fred, men att det kommer att bli allt svårare ju längre tiden går. Ett varnande finger höjdes också för att vi inte får glömma de andra hot som finns mot Europa och den fria marknaden – främst ibland dem Kinas ekonomiska och politiska dominans.

European Resource Bank startades av i 2005 Borovets, Bulgarien, av Pierre Garello, Barbara Kolm och Krassen Stanchev. Konferensen samlar verksamma i frihetliga tankesmedjor, skattebetalarorganisationer med flera för att utbyta erfarenheter, ta fram koncept och inte minst knyta nya kontakter. Svensk Tidskrift har varit deltagit i arbetet sedan 2010. Mötet i Stockholm var första gången som konferensen samlades i Sverige.