Ur arkivet: Kring tyrannigränsen

”Samförståndspolitikens dagar är numera förbi. De socialdemokratiska ledarna har sedan 1966 års valnederlag genom ingripanden på alla tänkbara samhällsområden lyckats skapa en känsla av främlingskap hos stora delar av dem som förr lojalt accepterade och genomförde deras beslut, även om de många gånger betvivlade visdomen i dem. Nu utövar socialdemokraterna makten på ett nytt sätt: de tar ingen hänsyn till ens expertkritik, de redovisar inte skäl, de handlar farligt nära vad av gammalt kallats tyrannigränsen.

Den senaste tidens konflikter har utmärkts av att regeringen, som gärna förhandlar med skolbarn och straffångar, ignorerar sina egna kvalificerade medarbetares organisationer. Den palmeska regimen har sått hat ur breda skäppor, och det är svårt att föreställa sig att denna sådd skall ge god skörd”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”Kring tyrannigränsen” av Stig Strömholm från 1971. Hela artikeln kan läsas här, och väljer man att göra det i PDF-format blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.