Ur arkivet: Den ukrainska frågan

”Men även om alla dessa svårigheter kunna övervinnas, återstår alltid Ryssland som en avgörande faktor. Det självständiga Ukrainas återupprättande förutsätter Sovjetunionens sammanstörtande, men huru än läget utvecklar sig efter en sådan katastrof – en uppdelning av dess väldiga område på flera nationalstater ter sig för de undertryckta icke-ryska nationaliteterna som den enda naturliga lösningen – har man alltid att räkna med ryssens ingrodda föreställning om att Ukraina, »gränsmarken», är en omistlig del av »det ena och odelbara Ryssland». Om icke Ukraina behöver Ryssland, så behöver Ryssland obetingat Ukraina, därom äro helt visst de flesta ryssar ense, från den yttersta monarkistiska högern till den yttersta bolsjevikiska vänstern. Man har tydligt sett detta under tsarväldets, Miljukovs, Kerenskis, Lenins, Denikins och Stalins tider.

Nej, ryssarna kunna endast med tvång förmås att avstå från överväldet över det land, som är Rysslands spannmålsbod och utan vars besittning det enligt deras mening icke kan existera. Skall ett sådant tvång kunna åstadkommas och skall det bli varaktigt nog för att säkerställa Ukrainas statliga oberoende? Här ha vi, skulle jag tro, frågans praktisk-politiska kärnpunkt, förutsatt att alla andra yttre och inre svårigheter kunna övervinnas.

Så mycket har dock det ukrainska folket redan vunnit genom sin sega frihetskamp och sitt långa lidande under den ryska bolsjevismens herravälde, att det i den civiliserade världens ögon förvärvat sig rätt att betraktas som en n a t i o n och att behandlas som en sådan.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”Den ukrainska frågan” av Herman Gummerus, Finlands charge d’affaires i Ukraina 1918-1919, från 1939. Hela artikeln kan läsas här, och väljer man att göra det i PDF-format blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.