Örjan Hultåker: Svenskarna vill låta Finland avgöra Nato-frågan

Den svenska opinionen anser att det är Finland som skall avgöra den svenska säkerhetspolitiken. Det är Finlands beslut om eventuellt Natomedlemskap som skall vara avgörande för om Sverige också skall ansöka om medlemskap.

Enligt den svenska opinionen skall Natofrågan därför inte avgöras av hur Sveriges politiker analyserar konsekvenserna av ett Natomedlemskap. Det är de finländska politikernas analys som skall avgöra både Finlands och Sveriges ansöka om medlemskap.

Mellan den 6 och 12 april frågade SKOP ett slumpmässigt urval av svenskar, ”Anser du att Sverige skall gå med i Nato?”

Svarsalternativen var Ja men bara om Finland går med i Nato, Ja, även om Finland inte gör det samt Nej.

Bara en liten minoritet av svenskarna (23 procent) anser att Sverige skall gå med även om Finland inte gör det, vilket är ett mycket svagt stöd för ett svenskt medlemskap.

Inställningen till Nato blir dock totalt annorlunda om Finland skulle välja att gå med. Då vill ytterligare 41 procent att Sverige går med. Stödet för en svensk Natoansökan blir då totalt 64 procent.

Och, det finns en bred samsyn mellan de olika partiernas sympatisörer. Det är bara bland Kristdemokraternas sympatisörer som en liten majoritet (51 procent) vill att Sverige skall gå med i Nato även om inte Finland gör det.

Inte ens bland de övriga gamla allianspartierna finns det en majoritet för ett svenskt medlemskap om Finland väljer att stanna utanför. Då är det bara 43 procent av Moderaternas sympatisörer, 37 procent av Liberalernas och 22 procent av Centerparitets som vill gå med i Nato.

Av de socialdemokratiska sympatisörerna är det få (13 procent) som vill att Sverige skall gå med i Nato om Finland inte gör det.

Av Sverigedemokraternas sympatisörer vill bara 28 procent gå med i Nato utan Finlands sällskap.

Om Finland väljer att gå med i Nato finns det en majoritet för svenskt medlemskap bland alla partiers sympatisörer utom Vänsterpartiets och Miljöpartiets.

Inställningen till ett svenskt Natomedlemskap skall ses mot bakgrund av hur partierna tidigare har hanterat frågor om säkerhets- och försvarspolitik.

Tre av fem svenskar (62 procent) anser att Socialdemokratiska och Moderatledda regeringar har lika stort ansvar för att Sverige under många år avvecklade stora delar av landets försvar.

Även i den frågan är svenskarna överens oberoende av partitillhörighet. I alla partier anser en majoritet att båda de traditionella blocken har lika stort ansvar. Det är ovanligt eftersom väljarna ofta tenderar att det egna partiet är bäst i en fråga och att motståndarpartiet brukar få skulden för tillkortakommanden.

Att opinionen vill att Finland skall avgöra Sveriges kommande säkerhetspolitik skall ses mot tidigare svenska tillkortakommanden.

Örjan Hultåker är docent och vetenskaplig ledare hos SKOP