Knut Carlqvist; Konsten att få en häst till fastlandet


1997


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

KONSTEN ATT FÅ EN..
HAST TILL FASTLANDET
KNUT CARLQVIST
Medans den franske bonden med ett- Merde, högeligen struntar i propåerna från Bryssel
tycks vi svenskar finna oss i det mesta från det hållet. EUs regler om djurskötsel har på
kort tid slagit en sextioårig svensk veterinärtradition i spillror.
ag tror inte att Carl Bildt bryr
sig om råd och det må vara
hänt. Råd ska skådas i ryggen. Däremot har vi ett problem i Hoburgs ridklubb
(Gotlands sydspets) som vi
behöver hjälp med. Våra ryttare har
svårt att ra över hästarna till fastlandet.
Vi tävlar. Det går till så att hästen
leds in i transporten, körs upp till
Visby och ombord på farjan kring
fem på eftermiddagen for att nå
långresor som tillkom för ett par år
sedan. Vi gjorde upp planen själva
och hade den till hands i bilen för att
länsveterinären vid en flygande besiktning skulle ha något att gå efter.
Från årsskiftet är det annorlunda.
Då ska resplanen om resan överstiger
åtta timmar lindertecknas av officiell
veterinär på avsändningsorten (Statens
jordbruksverk, SJVFS 1996:105)
och besiktning av häst, stall och
hästtransport ske på plats inom 24
tinmur före avresan från avsändOskarshamn eller Nynäs vid nio- ningsorten. I vårt fall överstiger
eller tiotiden på kvällen. Tillkonm1er
2-4 timmars resa till tävlingsplats och
uppstallning. Tar det längre tid ordnas övernattning hos bekanta längs
vägen. En säsong rör det sig om fem
till tio resor, beroende på gren. Så
har det varit så länge vi kan minnas,
bortsett från kravet på resplan för
KNUT CARLQVIST är författare och
kulturchef på Fi11anstidnit1gen.
restiden inklusive färjan nästan alltid
tidsgränsen. Veterinären måste
tillkallas. Han eller hon ska avgöra
om golvet i transporten är ”tillräckligt starkt för att kunna bära de
transporterade djurens vikt”, en
bedömning som bilbesiktningen
borde göra. Det ska undersökas om
en fulltränad häst på väg till en
nationell fälttävlan i Boxholm eller
en distansritt över tolv mil i Göinge
klarar resan. Påföljande dag genomför tävlingsveterinären i Boxholm
SVENSK TIDSKRI FT
eller Göinge en betydligt grundligare
besiktning, där räcker det med en lätt
hälta för att hästen inte ska ra starta.
Hittills har ingen tävlingsryttare ertappats med att bege sig till en tävling
med en häst som är så sjuk att den
inte klarar resan. Riskerna vid transport av häst uppstår vid vårdslös körning och om föraren inte bryr sig om
att hästen är orolig. Då rör det sig om
dåligt omdöme och det kan veterinärer inte göra mycket åt. Inte heller
poliser, som bekant.
Vem känner till hälsoläget?
Nå, återstår inspektionen av hälsan i
stallet. Sedan kravet på vaccination
mot A2-virus avskaffades för travhästar har luften gått ur det slagets
profylax, men tanken är god. Vem
känner till hälsoläget på orten? Den
lokale veterinären. Resplanen ska
emellertid undertecknas av den officielle veterinären, den som är knuten
till Jordbruksverkets nya distriktsorganisation. Om denne är specialist
på grisar, kor eller hästar spelar ingen
15
roll. Inte heller var han är verksam.
Vår officielle veterinär håller till på
norr, i Slitetrakten, och kan tursamt
nog en del om hästar. Men så snart
en av våra ryttare ska tävla på fastlandet ska han kvällen fore avresan
köra ner till oss, drygt 20 mil tur och
retur. Om eventuella smittohärdar i
Sudrets stallar vet han inte mycket,
han tittar på hästen som är pigg och
på transporten som ser ut som andra
transporter. Han signerar och stämplar resplanen, blankett E9:35 som
rekvirerats från Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping, och fyllts i
av den tävlande eller den tävlandes
nlanmla.
Klå oss på pengar
Allt detta är arungen omständligt,
men det har ett syfte. Sett från
klubben och stallbacken tycks det
vara att klå oss på pengar. Grundavgift for besiktningen är 180 kr, till
vilket kommer frarnkörn.ingen och
40 kr i stationsavgift. 27 kr/mil i
reseersättning gör 540 kr, till vilket
kanuner inställelsearvodet om 180
kronor halvtitmnen. En och en halv
tinm1e till Burgsvik och en och en
halv åter till Slite gör tre, inställelsearvodet blir alltså 1.080 kronor.
Totalt hatnnar vi på 2.200 kronor
inklusive icke avdragsgill moms,
eftersom ra aktiva har jordbruksrörelse och möjlighet att dra den.
För att undvika missforstånd bör
påpekas att den officielle veterinären
inte ser skymten av pengarna. Han
sänder in ett underlag till Jordbruksverket, där ett nyinrättat kontors- 16
landskap for fakturering knappar in
uppgifterna, fakturerar oss och med
övlig statlig seghet så smån.ingom
krediterar veterinären 36 procent av
arvodesdelen av fakturan, 453 kronor
sedan skatt och sociala avgifter dragits. De bilar som används av de officiella veterinärerna har inköpts
centralt, och då ska rätteligen milersättn.ingen gå till Jordbruksverket.
Allt ska införskaffas från Verket
centralt, medicin, soffor och skrivbord. Vi snackar retro, 50-talet
revisited.
Vi har klagat hos Jordbruksverket
som inte bryr sig om att svara. Verket
har inte brytt sig om några andra klaVilka är Jordbruksverket till for?
Hästarna? Vi förvånas inte över att
planen efter fullbordad resa ska lämnas in till miljö- och hälsovårdsnätunden i den kommun, där resan
påbörjades, for att där arkiveras i
minst tre år.
Verket har fattat fler egendomliga
beslut. Häromåret bestämdes att
husdjur som gick ute dygnet runt
skulle ha tillgång till ligghall, kvadratmeterytan fastlades efter respektive
djurs storlek. Det gällde även utegångsfar och russ. Tydligen hade de
föredragande djurvännerna fatt for
sig att hästar i regn och blåst söker
upp denna ligghall. Hästar brukar vid
gande heller, så vad avser ridklubbar oväder ställa sig mitt i hagen med
föreligger ingen mannamån. Fannek rumpan mot vinden och härda ut.
möts med större fOrståelse. Vill man ha in dem far man släpa
Egendomligt nog accepterar Jord- dem.
bruksverket om hästar står 24 tinunar
om dygnet i spilta vintern igenom, På sina fem fingrar
något som ingen tävlingsryttare Den administrativa energi som utskulle utsätta sina hästar for. Fem
tinm1ar på en fårja i hästtransport,
även det en spilta, räknas som en
påfrestn.ing som kräver extra vila.
Som vila räknas däremot deltagandet
i tävling, till exempel terrängritten i
fälttävlan eller åtta timmars hård
ridn.ing över tolv mil i Göinge. Inom
klubben är vi mer benägna att se
tinunarna mumsande hö på fårjan
som vila. Om hästen skadar sig under
tävlingen, vilket är mer troligt än att
den skadar sig i henm1ahagen, är
ryttaren oförhindrad att resa hem
med den (även om han inte gör det).
Han har ju en av Verket godkänd
och stämplad resplan.
SVENSK TIDSKRIFT
vecklats under senare år kan återforas
på Svante Englund, generaldirektören som for sex år sedan till stockholmarnas lättnad dumpades i Jönköping. Fram till dess hade han, vad
jag förstått, lyckliggjort Statens avtalsverk. Min forsta erfarenhet av
honom kom 1995, då min hustru
skulle delta i en maratonritt i Qatar
på inbjudan av statsöverhuvudet,
som också storsint erbjöd sig att stå
for flygresan. Våra danska vänner
berättade att vi behövde ett intyg,
som tillät oss att återimportera hästen.
Den avdeln.ingsdirektör som ”kunde
exportreglerna inom EU på sina fem
fingrar” forklarade att det inte kräv- <
r
m
z
m
()
>
o
des något intyg. Jag insisterade. Hon
vägrade.
– Jag vill inte bli sittande i Qatar
med hästen, sade jag.
pletteringarna i 95/29/EG. Ministern i fråga, Margareta Winberg,
hade plockat poäng på att posera med
Brigitte Bardot och ville hemskt gäravfarda folks beky1m11er som lappri.
Medborgarna är inte länliar och de
tvekar för att den strama handen pekar ut i Nybroviken.
– Har man råd att resa till Qatar na följa upp genom att vara först med
med en häst har man väl råd att flyga implementeringen, så EV-motstånhem den, sade kärringen och lade på
luren.
Hipp som happ
En dansk veterinär faxade över ett
formulär, jag strök det danska huvudet och präntade ett Royaume du
Suede över det och bad en halländsk
veterinärvikarie att signera. Hon
ringde Verket och fick tag på en
beslutsför ställforeträdande. Jodå,
dare hon var. Nu är det förstås så, att
direktiven är frukten av idogt kattrakande nationerna emellan och fa
implementerar annat än vad som passar. Svansarna står som borst ur
kräkbilarna i Brennerpasset och vad
kan veterinärerna göra åt det? Det far
inte finnas några handelshinder. Det
gäller att bli av med de galna korna i
tid.
För att ta ett exempel: En svensk
” Svansarna står som
borst ur kräkbilarna i
Brennerpasset och vad
kan veterinärerna göra
åt det? Det får inte
finnas några handelshinder. Det gäller att
bli av med de galna
korna i tid. ”
sade han, de där blanketterna har ko med juverinflammation far inte
legat här i ett halvår. Bäst du stämp- leverera mjölk under de två karens- !ar, så de far hem hästen. Det intyget
var det enda de krävde på flygplatsen.
EV hade otnsider nått Jönköping,
underifrån och hipp som happ.
Samtidigt som jag överlade med
avdelningsdirektören Fem Fingrar
forbereddes ”anpassningen till EV:s
nya transportdirektiv” (Pressmeddelande från JV den 23 juli 1996).
”Sverige blir ett av de första länderna
inom EV som inför de strängare
kraven”, heter det. Direktiven som
berörs är 91/628/EEG och komveckor, då penicillinet lämnar kroppen. Prover tas regelbundet på mejerierna och Gud nåde den bonde som
slarvar. Hur är det i Frankrike? Ja,
några spenar är väl alltid friska. Merde,
Vem hittade på resplanen? EV,
säger Svante Englund och det är
riktigt. Men EV har inte hindrat
Verket att delegera, medge undantag
eller hitta smidigare lösningar än att
säger den franske veterinären och skicka veterinärer från Slite till
rycker på axlarna, om jag tvingar Burgsvik. EV-direktivet användes i
dem att slå ut mjölken blir jag stället som förevändning for att slå
arbetslös. sönder den gamla distriktsveterinärl inget annat land i Europa är rytt- organisationen och göra en Stalinare tvungna att skaffa sig en stämpel krokan av den.
av officiell veterinär för att fa ta Iden är nämligen äldre än EV-inhästen till en tävling på annan ort. trädet. Den kläcktes av en nyutexaFinns mot förmodan någon sådan
förordning någonstans, så är det
ingen som bryr sig. stolligheter
struntar folk i. Så icke Jordbruksverket. Det magiska ordet är EV, det
paralyserar förståndsgåvorna.
Till det bär Carl Bildt en icke ringa
skuld. Ledarskap är inte att med
stram hand anvisa fardriktningen och
SVENSK TIDSKRIFT
minerad veterinär vid namn Leif
Denneberg på 80-talet och avfardades då som fuoskig. Men vinden
vände. Svante Englund som inte kan
skilja på valack och hingst fann den
lysande. Han skaffade sig så små-
ningom regeringens uppdrag att
”skapa en riks- och dygnstäckande
statlig distriktsveterinärorganisation”,
17
<
r
o
z
”’
()
>
r
r
CJ
Dennebergs tanke. Att Denneberg
och andra stjärnor på Verket plockas
från skolbänken och inte är besmittade av erfarenhet från fåltet gör
det möjligt att genomföra vad som
helst. Den 4 augusti 1995 skildes
Verkets och flertalet distriktsveterinärers vägar. Få av veterinärerna hade
något till övers för den Dennebergska ”myndighetsmodellen”.
Uppgörelsen med Sveriges Veterinärförbund förefaller fredlig: ”Jordbruksverket kommer att samarbeta
med andra än statligt anställda
veterinärer för att ordna djurhälsooch djursjukvården på bästa sätt …
Även privat veterinär skall kunna
vara förordnad som officiell veterinär”. Det var då det.
Verk med lönsamhetsproblem
Eftersom reformen innebar en kraftig
fördyring av veterinärvården, vände
sig såväl bönder som hästägare till
privata veterinärer eller så valde de
att hoppas på självläkning. Verket
brottas därför med lönsarnhetsproblem. Det jagar intäkter. Stämpelavgifter. Nu används det politiska
monopolet för att dölja en administrativ skandal. Plötsligt överges
principen om självkostnadspris på
18
veterinärmedicin, distrikten ska göra
ett 25-procentigt påslag på apotekspriset. Plötsligt uppmuntras distrikten
att inrätta smådjursmottagningar.
Förr kunde smådjur tas emot i mån
av tid. Numera subventionerar
skattebetalarna innehavare av hundar,
katter och papegojor med inemot en
tredjedel av anslaget på 70 mkr.
Sammanbrottet förutsågs av enmansutredaren Anita Bråkenhielm
(m), på den tiden landshövding i
Kristianstad. Hon avrådde från myndighetsmodellen som den sämsta av
de tre, som övervägdes. Den skulle
indirekt leda till anarki inom veterinärväsendet, vilket äventyrade såväl
smittskyddet, som kontrollen av användningen av antibiotika och hormoner och folkhälsan (genom salmonellan). Hon föreslog ökat självbestämmande och minskad statlig lön,
en smidig och anpassbar organisation.
Men en sådan skulle inte tillåta Verenkelt inte runt. Ibland tvingas de
stämpla resplanerna i kön till fårjan.
Från Verket mumlades om att det
kanske gick att be kollegerna på
södra Gotland att göra besiktningen
och skicka upp blankett E9:35 till
Slite för påskrift och stämpel?
Tjänstemannen föreslog alltså de
officiella veterinärerna att frångå
Verkets just utfårdade förordning.
Förfaringssättet tilltalade varken de
privata veterinärerna eller de i Slite.
Kvar på stallbacken
Så upplöses en 60-årig veterinär
tradition i det europeiska normaltillståndet. Smittskydd och hänsyn till
djur helgas i ord, medan handelshindren undanröjs. Kvar på stallbacken står ryttarna, som inte längre
har råd att tävla på fastlandet. Klubbens två stora nationella tävlingar,
Sundre falttävlan och Hoburgsritten,
måste inställas eftersom byråkratin
ket att expandera. omfattar även de stackare som vill
Från de folkvalda hördes inte min- konuna till Gotland och tävla. Och
sta pip. De gjorde sig så små som veterinärkostnaderna har på grund av
möjligt för att inte vara i vägen för kravet på officiell tävlingsveterinär
världsanden- Unionen. fördubblats. De var för HoburgsDen nya organisationen klarar som ritten i höstas 16.000 kronor.
väntat inte av sina officiella förplik- Vad kan de hoppas på, flickorna på
telser. Veterinärerna hinner helt stallbacken? Legaliseringen av hasch?
SVENSK TIDSKRIFT
<
r
z
()
>
r
r
o