Minstern får en ide Moving the mummies!


1996


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

MARIKA EHRENKRONA:
AJinstern får en ide·
Alaving the mummies!
N
u är det klart!
– Svalde de hela
konceptet?
Ministern hade
återfatt sitt goda humör efter några
surmulna dagar med kulturstödsutredningen.
-Ja, till slut, men det var en tuff
förhandling. Olof Johansson ställde
ultimatum att flytta totempålarna till
Härnösand för att han skulle stödja
regeringen.
statssekreteraren, som vanligen var
kvick i tanken, hängde inte med:
Härnösand?
Han hade nåt argument om
samerna – utsatta minoriteter som
skulle mötas i Härnösand.
– Men samerna bor väl inte där.
-Jaså, då måste det har varit något
annat skäl. Men jag lovade honom att
vi skulle undersöka om inte mongolMARIKA EHRENKRONA är fri/ansjolirtia/ist och i11gar Sve11sk
Tidskrifts redaktion .
tälten kunde flyttas till Kolmården
och integreras i en ekoby med de
vilda djuren. Då lossnade det och vi
blev överens.
– Grattis, jag trodde aldrig att du
skulle fa med bondeförbundet,
berömde statssekreteraren.
Äsch, Jag vet väl vilka
strömningar som finns i det där
partiet. Det är klart att dom vill att
allt utländskt gammalt krafs sanilas på
ett ställe. Och det är inte mer än rätt
att Göteborg tar hand om det nu.
– Hur menar du då?
– Göteborg ligger trots allt nännare
utlandet än Stockholm. Tänk bara på
hur nära det är till Danmark. Efter
flytten kan man ströva mellan Skansen och Rosenbad här i stan och
lippa se en massa saker man ändå
inte förstår.
– Ska ingenting fa vara kvar
Stockholm?
– Jo, jag har redan talat med Jan
om att hans unika saniling
Kina-affischer ska räddas när
etnografiska flyttar.
SVENSK TIDSKRI FT
-Vad är det för oväsen där ute?
– Bara några handikappgrupper
som demonstrerar mot nedskurna
socialbidrag och LO som har namninsanilingar mot arbetslösheten.
Ministern sänkte rösten och såg
allvarligt på sin grånade statssekreterare:
– Just när nöden är som störst,
behövs kulturen mer än någonsin.
Jag är stolt över att vi kan satsa på
kulturen i dessa tuffa budgettider.
– Vad säger finansen, har du
verkligen fatt loss ett par hundra
miljoner extra?
– Inga problem, G-P har redan
gett klartecken.
– Göteborgs-Posten?
– Nej, Göran Persson, han sa till
mig att Sverige behöver ett framtidsprojekt att satsa på och knyta sina
förhoppningar till. Vi kan inte bara
bromsa när arbetslösheten växer. En
gång var också jag utan jobb och då
hade det känts gott att fa en mingvas
att trösta sig med.
– Något säger m.ig ändå att det kan
43
bli problem. under parollen ’Moving the
– Gnäll, de gamla malätna inten- mummies!’
denter kommer att klaga. Men – Mumm.ies?
folkets tack blir m.in belöning. – Det är engelska och betyder
– Jag är inte så säker på det. mumier. Du fattar väl att vi måste ra
ungdomarna med oss och då är det
Moving the mummies nya grepp som gäller: film och
Vilken dysterkvist du har blivit. multimedia. Kanske kan vi involvera
Det handlar bara om rätt marknads- Osten i projektet, vi plockar lite
foring. Shoot, baby! Vi lägger upp ett kulturstöd till spelfilmen: The
kulturrevolutionens koncept: ’Ut- Movie: Moving the Mumm.ies.
länningarnas museum’ och går ut – Movie?
44 SVENSK TIDSKRIFT
– Och blir den en publiksucce är
uppfOljaren given: Mumien II.
– Men vad har egyptisk fornhistoria med indiansk kultur och
ostindiskt porslin att göra?
– Tvärvetenskap – har du hört talas
om det? Det är på tiden att bryta upp
gamla akademiska revir.
– …och vinsten?
– Vi slår två flugor i en smäll
-Vilka då?
– Mumier och rningvaser!