1998 nr 1


1998


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

lÅRGÅNG 85
SVENSK
TIDSKRIFT
UTGIVEN SEDAN 1911
. 1998. NUMMER 1
Redaktörer: Jonas Hellman och Anders Hultin
Redaktion: Marika Ehrenkrona, Bo Hugemark,
Ulf Kristersson och Helena Riviere
Ansvarig utgivare: Hans Birger Ekström. Redaktion och expedition: Box 2115,
103 13 Stockholm, Telifon (måttdag, onsdag, fredag kl. 09.00-12.00)
08-10 35 98, Telifax: 08-21 81 69, Telifax redaktionen: 08-16 50 60.
Postgiro: 7 27 44-6, Bankgiro: 575-7620. Prenumeration: 295 kr.
Studentpris: 240 kr. Lösnummer 55 kr. Inbindningspärmar: 70 kr. Tidskriften
utkommer med sex nummer årligen. Grafiska Gruppen, Stockholm 1997.
ISSN 0039-677X
Innehåll
L edare
2 DEN SOM ALDRIG ANSTÄLLER LÖPER INGEN RISK
– Jot.as Hellman & Anders Hultin
Tema
4 SLÄPP KOMMUNERNA LOSSI – Jonas Hellman & Anders Hu/tin
5 FRIZONER BANAR VÄG FÖR SYSTEMSKIFTET – Thomas Giir
7
10
13
15
21
24
26
28
30
32
INOM KOMMUNERNA KAN VÅR DEMOKRATI ERÖVRAS ÅTER
– Patrik Engellau
MARSHALLPLAN FÖR MILJONPROGRAMOMRÅDENA – Nils Hast
SKA KOMMUNERNA FRITT FÅ KONKURRERA MED VARANDRA?
Artiklar
ASIENKRIS LEDER TILL AVREGLERING OCH MARKNADSANPASSNING
– Olle Rossander
MÖTE MED DEN AMERIKANSKA HÖGERN – Svwd Dahl
VAD HÄNDER EFTER FIDEL? – Eva Gustavsson
RÖD KIKARE MOT VITA HUSET – Gunnar Palm
Porträtt
OKÄND OCH LÅGMÄLD ERICSSONDIREKTÖR – Erik Liden
Signerat
VAD TJÄNAR DET TILL ATT TYCKA SYND OM SOCIALBIDRAGSTAGARE?
– Helena Riviere
Litteratur
INSIKTSFULLT OM JUDISK MAKT – Isobel Had/ey-Kamptz
34 DET DANSKA MEDLÖPERIET- Mats Fä/t
36 JAPAN MOT NYA HÖJDER? – Jonas Fryck/und
37 HISTORISKT OM KENNEDY- Cecilia Kindstrand
Till sist
39 TILL DREVETS FÖRSVAR – Magnus Nilsson