Göran Thorstenson; Digitial kaffekokerska


1997


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

on har nyligen
rankats som en av
USAs mest inflytelserika kvinnor.
Men det rör sig
varken om Hillary Clinton eller
Madeleine Albright den här gången,
och det gäller inte politik. Det handlar istället om Internet och World
Wide Web- och om Kim Polese.
Kim vemdå? kanske du undrar.
Tja, Kim Polese är 35 år gammal och
har jobbat som marknadsforare på
Sun Microsystems. Idag driver hon
foreraget Marimba vars huvudprodukt heter Castanet. Blev det klarare
då? Inte det.
Men om vi istället konstaterar att
hon var en av nyckelpersonerna bakom programspråket Java, kanske en
och annan insiktsfull Intemet-användare höjer på ögonbrynet. Och om
GÖRAN THORSTENSON är VD för
Vindrosen A B och var tidigare redaktör för Svensk Tidskrift.
22
GÖRAN THORSTENSON:
Digital kaffekokerska
man samtidigt noterar att just Castanet är en av världens mest omskrivna
produkter for s k push-teknologi det
senaste året så anar nog fler att Kim
Polese inte är vem som helst i cybervärlden. I själva verket är hon en av
Silicon Valleys verkligt stora celebriteter idag.
Kim Polese tillhör den nya tidens
entreprenörer- en 60-talist som med
stort självfortroende och mycket
mod (hon är känd for att cykla nedfor Santa Cruz’ branta backar utan att
bromsa) skaffat sig en av huvudrollerna på utvecklingens scen.
SVENSK TIDSKRIFT
I början av 80-talet läste hon biofysik på University of California i
Berkely och programmering på
University of Washington. Efter en
tid på IntelliCorp kom Kim Polese
1989 till Sun Microsystems som produktchef for C++ (ett annat programspråk) och 1993 började hon
jobba med det projekt som så små-
ningom resulterade i Java – ett unikt
programspråk och idag ett av Interners mest kända varumärken.
Tuff och stridbar lämnade Kim
Polese Sun i februari 1996 tillsammans med några kollegor for att starta sitt eget foretag Marimba. ”Jag har
drömt om att ha ett eget foretag sen
jag var liten”, har hon sagt i en intervju, och verkar inte heller nämnvärt
berörd av att vara tjej i den mansdominerade high-tech-industrin. ”Det
som verkligen betyder något är om
man känner dem som har makten i
branschen”.
Kim Polese känner mycket riktigt
de flesta och har också kunnat utnyt~a sina kontakter. Det var t ex ett
smart drag av henne att tidigt involvera Netscapes grundare Mark
Andreessen i marknadsföringen av
Java. Och Marimba har idag skapat
strategiska allianser med ett 50-tal av
de största aktörerna på Internetmarknaden som Netscape, Excite,
Inte!, IBM, HP, Sun och BellCorp.
Däremot har Marimba ingen allians
med Microsoft och det kan i längden
bli ödesdigert.
Så visst – det är ju tänkbart att hennes företag är bortglömt om några år.
Internet-teknologi förfaller vara
fårskvara med mycket kort hållbarhetstid och åldras lika fort som katter.
Ett kalenderår sägs nämligen motsvara ungefår sju web-år.
Svenskar på hugget
Vissa saker tycks dock ändå vara här
för att stanna. Att Internet och webben är ”beyond the point of no return” när det gäller användning är
vid det här laget ovedersägligt.
Tillväxten bland användare och leverantörer är fortsatt mycket hög, alla
domedagsprofetior till trots. Inte
minst vi svenskar verkar vara på hugget, precis som vi var när telefonin
kom till vårt land för 100 år sedan,
när TVn kom på 50-talet, och när
persondatorn och mobiltelefonen introducerades på 80-talet.
Samtidigt växer aptiten med möjligheterna. Användarna blir allt kräsnare och mer krävande. Förr – d v s
för något år sedan(!) – räckte det med
att bara kunna hoppa runt mellan all
världens text-sidor och en och annan
färgglad bild. Idag vill allt fler ha nyttig kommunikation med hög kvalitet
via nätet – utan fördröjning!
Att lägga ut textinformation om lediga lägenheter på nätet är t ex inte
längre att vara i frontlinjen för en fastighetsmäklare. Nu är det virtuella
visningar som gäller om man vill vara
först. Som användare vill jag inte heller acceptera några långa nedladdningstider. Ett klick, och några sekunder senare skajag kunna ”gå omkring” i min drörnlägenhet, och må-
la och möblera den virtuellt. I princip är detta möjligt redan idag – det
som enbart var framtidsdrömmar för
bara något år sedan.
Tekniker för att väcka webben till
liv bortom trista textmassor växer nu
Polese nu är mitt uppe i att utveckla
på sitt nya företag Marimba.
Produkten – Castanet – är en kanal
för att distribuera skräddarsydd information och anpassade tjänster till användarens dator. Nyttigheterna kommer därmed till dig (”push”) istället
för att du själv ska behöva leta upp
dem på nätet (”pull”). Det påminner
mer om hur vi använder TVn och är
detta framtiden kommer det tidsö-
dande surfandet att förvandlas till en
parentes i Interners historia.
Java är med andra ord en av de
strategiska faktorer som avgör Internets framtida utveckling. Kim Polese
och Surr-kollegornas skapelse symboliserar därmed i hög grad det tekfram med otrolig hastighet. Och pro- nikskifte som i snabb takt är på väg
gramspråket Java är en av de tekniska
plattformar som gör det möjligt. I all
korthet kan man säga att applikationer skrivna i Java kan laddas hem
över nätet och köras på snart sagt
varje dator, oberoende av operativsystem. Det låter måhända som en
teknisk detalj, men är i själva verket
en revolutionerande innovation.
Än så länge har Java mest använts
på webben för att skapa s k applets –
små program som laddas hem över
nätet och skapar animeringar på skärmen. skuttande hundar, snurrande
loggor och allt vad det nu är. Men
bakom hörnet väntar helt andra tillämpningar som t ex skulle kunna bana väg för den så omtalade nätverksdatorn (där program vi behöver- för
ordbehandling, kalkyler etc – inte
körs från hårddisken utan via nätet).
Det är en sådan tillämpning som
SVENSK TID SKRIFT
att förändra världen. Mycket mer än
aldrig så många vältaliga politiker.
Ingenting blir sig likt
Nyhetsförmedling, underhållning,
handel, produktion, opinionsbildning, politik – ingenting av allt detta
kommer att vara sig likt framöver,
jämfört med tiden ”före Internet”.
Och på litet längre sikt kan nätet
också komma att förändra hela vår
tillvaro i grunden: vem vi umgås
med, hur och var vi bor, reser och
jobbar etc.
Så oavsett om Kim Polese lyckas
med sitt nya företag eller ej, är hennes namn värt att lägga på minnet
som en av dem som skapade Java i
början av 90-talet – en het, digital
brygd som revolutionerade Internet
och världen.
23