Ann-Sofie Dahl; En man med flyt


1997


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

en gångna våren
och försommaren
kan enkelt sammanfattas på följande vis, som
den gestaltade sig i TV och press:
Kent Härstedt reser till Nordkorea
med delegation.
Kent Härstedt tillbaka från Nordkorea med delegation.
Kent Härstedt, ”biståndsexpert,”
framträder i TV:s 8 Dagar där han berättar om sina intryck från resan till
Nordkorea.
Kent Härstedt skriver på två hela
sidor i Svenska Dagbladet om Nordkorea.
Någon vecka senare nöjer han sig
med bara en sida för en känslosam
krönika på Idag-sidan om sin alldeles
egen klassresa från det betongtrista
bostadsområdet Västra Berga till
Fil dr ANN-SOFIE DAHL är författare och verksam vid militärhögskolan.
ANN-SOFIE DAHL:
En man med fly t
UD:s mondäna salonger.
Kent Härstedt funderar på att kandidera till riksdagen.
Kent Härstedt utmanar Ines U usmann.
Speciell sakkunskap
Och, när man äntligen trodde att faran var över för den här gången, dyker Estonia upp – eller hur man ska
säga – igen som massmedial fråga,
och så är han där igen i rutan. Kent
SVENSK T!DSKRIFT
Härstedt, vars sakkunskap i ärendet
onekligen ter sig en aning speciell.
De anhörigas känslor inför upplevelsen att beskåda hans synnerligen
levande nuna i rutan varje gång frå-
gan är på tal kan man blott ana sig till.
Exakt vari hans roll består i Estonia-sammanhang måste betraktas som
en aning oklart. Vad är det egentligen han anses representera, vari är
det meningen att hans expertis i just
den frågan ska ligga? Expert på hur
man tar sig ut ur båtar som sjunker?
Fin pik till alla anhöriga vars släktingar och vänner inte var lika kavata.
Och så, i mitten av juni är Kent
Härstedt på bild i tidningen Resume,
som trots att reportaget är från kändisamas spritfest nyktert konstaterar att
mannen i fråga ”blev rikskändis när
han vinschades upp från Estonia.”
Ursäkta mig, som någon visst sa,
men finns det ingen hejd på karln?
Och finns det inget annat att skriva
om i tidningarna? Inga verkliga experter att anlita på Nordkorea och
23
båtar och alla andra områden som
han uppträder inom?
Man undrar hur han egentligen bär
sig åt får att ra all denna uppmärksamhet i en tid när pressmeddelanden
rasslar genom redaktionsfaxen med
sekunders mellanrum. Goda vänner
på strategiska poster, måhända.
För exceptionella meriter torde
knappast ha burit herr Härstedt fram
till denna celebra position.
O tur i turen
Den enda bedrift som han veterligen
har att visa upp i sin curriculum vitae
är i och får sig inte illa: att ha tagit sig
ut med livet i behåll från ett sjunkande skepp i full storm, en verksamhet
som han något udda valde att kombinera med en intensiv uppvaktning av
ett flickebarn som hamnat 1 samrna
båt (så kallad otur i turen).
På detta byggdes det en karriär vars
like mänskligheten sällan skådat och
fårhoppningsvis slipper se många fler
av. Umbärandena ute på havet ledde
tydligen, enligt Härstedts egen analys
till pressen, till posten som sakkunnig
på utrikesdepartementet under biståndsministern, som man trodde hade högre krav på sin personal (som
empelvis). Det hade han kanske; iallafall det lilla kravet att de inte biter
den hand som föder den, får ett tag
senare var det dags att lämna tillbaka
diplomatpasset varvid en ambulerande tillvaro inleddes som egenhändigt
utsedd expert i dittan och dattan.
Medlare och missionär: en modern
Messias som går på vatten och far åt
alla håll får att läka världens blödande
sår. En man får alla frågor och alla sä-
songer.
Ytterligare en talang far tillerkännas denne man, utöver den att hålla
sig flytande både bokstavligen och
bildligt talat och att ta sig in i pressen;
en osedvanlig begåvning får otacksamhet.
Således tackade han amerikanska
ambassaden som generöst bjöd honom på en månadslång gratisresa mitt
under presidentvalskampanj genom
att skriva USA-fientliga krönikor i
hemrnatidningen, Helsingborgs Dagblad.
Och får jobbet i regeringskansliet
genom att ge sig på Ines Uusmann,
efter vars riksdagsmannapost han nu
så lystet tycks trakta.
Med bävan undrade man ett tag
där på vårkanten, när flyttfaglama
någon sorts inslag av tidigare kontakt flög in över den sydskånska kustremmed departementets verksamhet, ex- san, vad som månne komrna därnäst.
SVENSK TID SKR!FT
Skulle det, fårfårande tanke, fortsätta så här, med minst en Kent Härstedt-nyhet om dagen i alla tider?
Hur skulle man då bära sig åt får att
slippa undan? Skulle det gå att prenumerera på en Kent Härstedt-fri tidning? Kent Härstedt-fri text-TV?
Skulle det vara helt omöjligt att utlysa den Kent Härstedt-fria dagen?
Så gick det en hel vecka och mer.
Knäpp tyst från Härstedt. Något måste ha hänt.
Kanske han låg i influensa. Kanske
hade han rest sin väg igen, bara får att
återvända om ett kvickt ögonblick
får att mata faxen med nya pressmeddelanden. Säkert var det bara en kort
respit som vi hade beviljats.
Man medflyt
Hur rätt vi då hade märkte vi strax
när Haverikommissionen havererade
i maj. Respiten var över, Härstedt
var tillbaka.
Det kunde man ju begripit. En hel
vecka utan Kent Härstedts namn i
rubrikerna är helt enkelt alldeles for
bra får att vara sant.
Att han snart dyker upp igen kan
man alltid lugnt räkna med.
För här har vi en man med flyt.