Wallmark & Jonsson: Ett kärnvapenförbud gynnar auktoritära stater

Socialdemokraterna Margot Wallström och Anna Sundström från Palmecentret återupprepar gamla krav från de mer radikala delarna av Rörelsen att Sverige ska ansluta sig till FN:s konvention om ett kärnvapenförbud. Det är fortfarande helt fel väg att gå! Konventionen har fått omfattande kritik för att den inte skulle ge önskad effekt och bara gynna auktoritära stater med kärnvapen. Ett svenskt undertecknande skulle heller inte vara förenligt med vårt kommande Natomedlemskap och därmed ytterst vara negativ för svensk säkerhet. Det är inga små saker!

Till det kommer att ingen av kärnvapenstaterna är engagerade i processen kring ett förbud. Just nu pågår i FN i New York översynskonferensen kring icke-spridningsavtalet som i praktiken involverar merparten av världens alla länder inklusive USA, Ryssland, Storbritannien, Frankrike och Kina. Det arbetet bör i stället värnas och stärkas. Det Wallström och Sundström förordar är ett stickspår. Ett allvarligt sådant.

Säkerhetsläget i Sveriges närområde, men även globalt, har blivit allt sämre de senaste åren. Rysslands invasion av Ukraina och hot mot grannländer som Sverige understryker detta. Det kräver att vi stärker vårt försvar och samarbetar med andra, främst inom Nato.

S-regeringens egen utredare Lars-Erik Lundin har analyserat FN-konventionen och kommit fram till att Sverige inte bör ansluta sig till den. Han pekar på en rad negativa effekter. Han gör bedömningen att sannolikheten att auktoritära länder som Ryssland, Kina och Nordkorea skulle gå med på ett förbud mot kärnvapen är ytterst liten. Då kan demokratiska stater inte ensidigt avveckla sina kärnvapen.

Utredningen landar också i rekommendationen att Sverige i stället bör vara aktiva inom existerande samarbeten för nedrustning och rustningskontroll som icke-spridningsavtalet. Vi moderater delar den åsikten. Sverige bör även verka för att driva på för rustningskontroll inom nya teknikområden som till exempel rymdförmågor och autonoma farkoster där det idag finns brister i de internationella samarbetena och legala ramverken.

Den militära ryska aggressionen mot Ukraina har blivit ett sent uppvaknande för många socialdemokrater. S-regeringen insåg till slut att ett Natomedlemskap är bra för Sveriges säkerhet och utrikesminister Ann Linde har deklarerat att man står bakom Natos inställning till försvar och säkerhet, inklusive den roll som kärnvapen spelar. Då är det inte läge att ägna sig åt underminerande verksamhet som partikamraterna Wallström och Sundström gör.

Vad sägs om att få ordning på svensk utrikes- och säkerhetspolitik!

Hans Wallmark är utrikespolitisk talesperson och Pål Jonson försvarspolitisk talesperson för Moderaterna