Ur arkivet: Demokratisering som överideologi?

”Medan ”statsmaktens totala erövring” på 30-talet eftersträvades av grupper som ville erövra statsmakten för att omvandla den till något icke-demokratiskt, så är idag statsmaktens totala erövring ett mål för de grupper som vill använda statsmakten för att ”demokratisera hela samhället” . Mot dagens demokrati med begränsad statsmakt står ”den totala demokratin”, dvs att alla beslut i samhället fattas kollektivt.

Vad vi bevittnar är hur själva det faktum att statsmakten är demokratiskt styrd blivit ett argument för att utvidga statsmaktens beslutsområde. I sak är denna fara inte ny. Ledtemat för John Stuart Mill var att den enskildes frihetmåste säkras också mot ett folkflertal, inte enbart mot en stat som styrdes av ett mindretal.”

Under sommaren gick frihetskämpen och Svensk Tidskriftsvännen Carl-Johan Westholm ur tiden. Medan det svåra arbetet med att sammanfatta en sådan omfattande livsgärning i ett minnesord pågår lyfter vi en av Carl-Johans egna texter ur arkivet, ”Demokratisering som överideologi?” från 1982. Hela texten kan läsas här, och som vanligt blir läsbarheten bättre om man väljer att göra det i PDF-form. Fler texter av Carl-Johan Westholm finns att läsa i vårt arkiv.