Veckopoeten: Möjligen en jullunch eller två

Då sa guiden till mig, Veckopoeten:

I vårt land förekommer ingen korruption
Möjligen en jullunch eller två
Kan man kosta på.

Där går gränsen
Utom kanske vid vissa utlandsaffärer
Som har särskilda sänken.

Andra nationer har ju andra traditioner
Dessa måste respekteras
Fast helst inte inspekteras.

Globaliseringen är viktig
Hur skulle annars handel kunna bedrivas
Den måste kunna ske utan att kivas.

Sen är det förstås bra att regeringen även i vårt land
Visar förståelse vid upphandlingar under hand
Och inte lämnar efter sig oklara dokument.

Arbetet mot mutor får inte framstå som ett skämt.
Klarhetens lykta kan därför vara tänd,
Nästan jämt.

Veckopoeten