Rainer Zitelmann: Avskaffandet av friheten började med kriget mot privat ägande

Avskaffandet av friheten i Ryssland har två gånger börjat med avskaffandet av privat ägande. Det första fallet är kristallklart: Oktoberrevolutionen 1917, som eliminerade privat ägande av produktionsmedel och mark. Omfattande nationaliseringar markerade början på bolsjevikdiktaturen.

Ungefär sju decennier senare kollapsade socialismen. Under 1990-talet kom fler politiska och ekonomiska friheter än någonsin tidigare, även om dessa åtföljdes av kaos och brottsligt tillgrepp av statlig egendom av oligarker och brottslingar.

Vladimir Putin, som kom till makten 2000, framstod för många på den tiden som en politiker som samtidigt stod för både reform och ordning. Hans styre började verkligen positivt. Den svenske ekonomen Anders Åslund, en av de mest ansedda experterna på rysk ekonomisk utveckling, skriver i sin bok Russia’s Crony Capitalism: The Path from Market Economy to Kleptocracy att ”Perioden 2000–2003 representerade höjden på Rysslands marknadsekonomi. Detta var en tid av makroekonomisk balans och konkurrensutsatta marknader. Den privata sektorn blomstrade som aldrig förr eller efter. De statliga subventionerna minimerades och resultatet blev en hög tillväxttakt på i genomsnitt sju procent per år från 1999 till 2008. Ryssland hade aldrig vuxit snabbare.”

Men denna fria marknadsfas varade inte länge. Ekonomiska historiker ser Putins tillslag mot Michail Chodorkovskij, då Rysslands rikaste man, som en vändpunkt. Putin bestämde sig för att vidta åtgärder mot denna mäktiga kritiker för att visa att det inte spelar roll hur rik och till synes mäktig du är, om du kritiserar mig kommer du att förlora allt. Chodorkovskij greps och avtjänade tio års fängelse. Hans företag Yukos exproprierades och dess tillgångar överfördes till stor del till det statligt ägda Rosneft i slutna auktioner till låga priser.

Denna åtgärd från statens håll sände en viktig signal och blev starten på den andra fasen av avskaffandet av privat ägande i Rysslands historia. Till skillnad från oktoberrevolutionen avskaffades dock inte det privata ägandet genom ett formellt dekret, utan den förblev, åtminstone formellt, intakt. I sin bok Property Rights in Post-Soviet Russia skriver UC Berkeley-professorn och en av de främsta experterna på den ryska ekonomin, Jordan Gans-Morse: ” […] Efter Khodorkovsk Chodorkovskij-incidenten ökade byråkrater och offentliga tjänstemän sitt tryck på företagen. Dessa hot inkluderade beslag av företags tillgångar, underlättande av olagliga företagsräder, utpressning, olagliga böter och olagliga gripanden av affärsmän.”

Allt fler företag har ställts under statlig kontroll – särskilt banker och företag inom energibranschen. Redan 2016 skrev Joshua Kurlantzick från Council on Foreign Relations (CFR) i sin bok State Capitalism: Hur statismens återkomst förändrar världen: ”I Ryssland stryper statliga företag alla potentiella konkurrenter inom den privata sektorn. Under Putin har Kreml bara tillåtit ett eller två statliga företag att dominera nästan alla ledande industrier, där varje företag bemannas av Putin-lojalister. Företag som har motsatt sig statligt övertagande har drabbats av enorma skatteräkningar tills de gett upp. Många av de mest lovande unga entreprenörerna i Ryssland har helt enkelt flytt landet.

Termerna ”statskapitalism” och ”cronykapitalism” är dock ganska vilseledande. Det finns inget sådant som ”statskapitalism” lika lite som det finns en fyrkantig cirkel. Kapitalismen bygger på principen om privat ägande. Avskaffandet av privat ägande innebär att kapitalismen avskaffas. Det som har hänt i Ryssland påminner mer om det tyska ekonomiska systemet under nationalsocialismen, där det privata ägandet formellt fanns kvar men gradvis och aggressivt urholkades tills endast den formella rättsliga titeln återstod. ”En del av den kapitalistiska marknadsekonomins etiketter behålls”, konstaterade ekonomen Ludwig von Mises 1942, ”men de betyder något helt annat än vad de betyder i en verklig marknadsekonomi.” Precis som i Ryssland 1917, där avskaffandet av friheten började med avskaffandet av privat ägande, så har det varit i Ryssland sedan 2004. Denna utveckling bör tjäna som en varning till oss alla.

Rainer Zitelmann är författare till boken Kapitalismens makt