Veckopoeten: En applåd för Magdalena och Ulf!

Vi har just upplevt några historiska dagar
Finland och Sverige har lämnat in ansökningar att bli med i NATO.
Sveriges månghundraåriga militära alliansfrihet och neutrala säkerhetspolitik
Har övergivits och ersatts.

Nu menar många att denna process gått för fort.
Är det inte som att påstå att ett mål i en fotbollsmatch går för fort?
45 sekunder i stället 45 minuter.

Det andra historiska är att se statsministern och oppositionsledaren Tillsammans framträda
Och bekräfta ett samarbete för Sveriges bästa.
En ovan och skön känsla för en konflikttrött allmänhet.
En applåd för Magdalena och Ulf!

En tredje reflektion är att påminna sig talesättet ”Vad stort sker, sker tyst”.
De allra flesta framsteg i ekonomi och teknik börjar inte med en knall.
Tvärtom startar nästan alla företag som små.
De första åren som uppfinnare är ofta i skymundan.

Så småningom når några strålande resultat,
Med produkter och tjänster som förändrar världen.
Historiska händelser.

En applåd för alla som stretar och sliter med att skapa det nya!

Veckopoeten