Nordiska & Baltiska EPP-ledarna: Nato är garanten för säkerhetspolitik i Östersjöregionen

Rysslands invasion av Ukraina hotar säkerheten i hela Europa, och särskilt I Baltikum och Norden. Ska vi säkra freden i Östersjöregionen behöver Sverige och Finland vara medlemmar i NATO, skriver de nordiska och baltiska delegationsledarna  från EPP-gruppen i Europaparlamentet. 

Den ryska invasionen av Ukraina har skapat den största säkerhetspolitiska krisen i Europa sedan andra världskriget och NATO:s roll för vår säkerhet har blivit ännu viktigare. Det är välkommet att Finland givit besked om att utan dröjsmål ansöka om medlemskap i NATO och förhoppningsvis kan Sverige ge samma besked i början av nästa vecka. Det skulle bidra till ökad stabilitet i hela Östersjöregionen.

Ryssland  har  genom hot och kränkningar av våra territoriumförsökt att hindra Sverige och Finland från att fatta egna säkerhetspolitisk beslut. Att inte nu använda det snabbspår som öppnats för svenskt och finskt medlemskap i NATO vore ett ödestiget misstag, som spelar rätt i händerna på Vladimir Putin. Att låta det ryska narrativet om destabilisering och ”intressesfärer” leda oss bort från ett NATO-medlemskap är att vika sig för Putins propaganda. 

Som gränsländer till ett allt mer auktoritärt Ryssland med en allt mer instabil ledare måste vi ta det ryska hotet mot de baltiska staterna på allvar. Vladimir Putin har återkommande talat om att skapa ett nytt ryskt imperium. Det är ett allvarligt hot mot Europa, och framför allt mot Östersjöregionen.

Östersjön är en viktig strategisk region för våra länder. Vi har en lång och stolt historia av samarbete, handel och utbyten över Östersjön. I dag samarbetar vi bland annat om ekonomisk utveckling, miljö, energi- och hållbarhet och hälsofrågor. Samarbetet berikar oss. Det måste försvaras!

Sverige och Finland har redan i dag ett nära samarbete med NATO samt bilaterala försvarssamarbeten med andra NATO-länder. Men försvarsgarantin gäller bara för organisationens medlemmar.

När Estland, Lettland och Litauen blev fria från Sovjetunionens järngrepp så var EU och det transatlantiska samarbetet den självklara vägen. NATO-medlemskapet och det solidariska försvaret från likasinnade är garanten för fortsatt frihet. Samma garanti behöver även Sverige och Finland. Försvaret av våra länder, vår region och våra demokratiska samhällen kan vi aldrig någonsin kompromissa om.

I det rådande säkerhetspolitiska läget som Östersjöregionen befinner sig i måste försvars- och säkerhetssamarbete länderna emellan utökas och stärkas. Det görs bäst inom NATO.

Med svenskt och finskt medlemskap i NATO så stärks organisationens försvarsförmåga i Östersjöregionen. Kunskapen och erfarenheten av Ryssland som finns hos de baltiska staterna kombinerat med den svenska och finska militära kapaciteten ökar säkerheten i vår region. 

Dessutom innebär det att åtta av nio länder runt Östersjön är med i både EU och NATO. Endast Ryssland skulle stå utanför. Det skickar en mycket tydlig signal till Putin att västvärlden är enade mot hans aggressioner och illegala invasioner.

Den ryska aggressionen motas bäst genom att de nordbaltiska länderna ytterligare stärker sina samarbeten och gör säkerheten på Östersjön till ett europeiskt och transatlantiskt intresse. Här finns inte utrymme att vara naiv. Ryssland utgör ett reellt hot mot vår region.

Vår närhet till Ryssland och betydelsen av Östersjöregionen för våra länder gör att vi nu måste förhålla oss till en ny verklighet, den efter 24 februari 2022. Vi har ett gemensamt intresse att bevara freden på Östersjön.

NATO-medlemskap för Finland och Sverige är därför för oss en självklarhet i försvaret av Östersjön. Nu väntar vi på Sveriges besked. 

Tomas Tobé (M)
Delegationsledare för EPP-Sverige

Sirpa Pietikäinen
Delegationsledare för EPP-Finland

Pernille Weiss
Delegationsledare för EPP-Danmark

Rhio Terras
Delegationsledare för EPP-Estland

Sandra Kalniete
Delegationsledare för EPP-Lettland

Andrius Kubilius
Delegationsledare för EPP-Litauen