Veckans ord

Enklare skatter har inget egenvärde.”

En statssekreterare på finansdepartementet kommenterar rapporten ”Enklare skatter” från SNS konjunkturråd. Även om konkurrenskraftiga skattenivåer och rättssäkra regler är viktigare, torde det vara ett bottenbetyg för marknadsföringen av alliansens politik och för dess upplevda effekter att bara var tjugonde skattebetalare begriper jobbskatteavdragen.