Våldsamt intressant om läktarkulturIdrott, våld och maskulinitet har följts åt från antiken in i vår tid. Dan Enwall har läst Om sport och våld av Isobel Hadley-Kamptz som tar med läsaren på just den resan. Det visar sig bli en både lärorik och underhållande odyssé.

Journalisten och författaren Isobel Hadley-Kamptz har en nära relation till sport och våld. Redan i början av boken förklarar hon att hon själv har varit en naturlig del av fotbollsklackens adrenalinstinna men samtidigt trygga värld av vrål och kampsånger. Det är en väl vald ingång. Bilden av författarens objektivitet kastas ut genom fönstret när hon förklarar att hon eventuellt inte är att lita på. Vi får också veta att hon inte bara är hopplöst svag för både sport och våld i dess rätta former. Hon fascineras också av det våld som är på fel sida gränsen. Det känns tryggt. När Hadley-Kamptz intellektuellt försöker förstå och förklara våldets orsaker tror man sig veta att hon i stor utsträckning faktiskt vet vad hon skriver om.

En viktig utgångspunkt för resonemangen i boken är att kombinationen sport och våld inte är någon produkt av en sensationshungrande samtid. Hadley-Kamptz betonar att de äldsta sporterna går att koppla till kamp och överlevnad. Dessutom att det i de olympiska spel som småningom växte fram i Grekland användes spjut, diskus och slägga, vapen som i vanliga fall var till för att döda.

När det golvet är lagt vandrar författaren vidare genom historien och belyser aspekter som klasstillhörighet, kollektivism och frihetskänsla. Med pedagogisk skicklighet och ett väl avvägt språkbruk skapar Hadley-Kamptz ett stigande intresse för ämnet från pärm till pärm.

En förklaring till att hon lyckas så bra kan vara att hon låter pekpinnen ligga orörd. Läsaren får i stället alla möjligheter att reflektera över textens innehåll. Det blir lite som ett opinionsbildande bullbak där Hadley-Kamptz levererar ingredienserna och vi läsare får knåda degen. Hur en huligan tänker är fortfarande svårt att förstå, däremot skapas en trovärdig bild av mekanismerna bakom läktarvåldet.

Boken Om sport och våld är något helt annat än de torra och svårtillgängliga avhandlingar man tyvärr vant sig vid att genomlida för att tillägna sig ”viktig” kunskap. Trots att även den här genomgången är faktaspäckad gör de litterära kvaliteterna att läsningen blir väldigt medryckande och lustfylld.

Vår tid är fylld av åsikter och debatter och då behövs bilder och perspektiv som breddar ett ämne. Det är precis det som Isobel Hadley-Kamptz lyckas med i den här boken.

Dan Enwall går Svenska Nyhetsbyråns skribentskola 2017