Ur arkivet: Universitetens socialisering

”I jämförelse med olyckan av universitetens politisering, på längre sikt möjligheten av deras ”socialisering”, är förslaget att avskaffa examina och graderade betyg mindre allvarliga. Men särskilt studenterna borde tänka på att detta utslag av jämlikhetsraseri betyder att deras utbildning minskar i konkurrenskraft både inom och utom landet och därmed blir en sämre investering. En examen med ty åtföljande titel är inte längre väsentligen en statussymbol utan en praktisk yrkesidentifikation. Och alternativet till graderade betyg är till syvende och sist ’biskopen till morbror’.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”Universitetens socialisering”, en osignerad ledare från 1973. Hela artikeln kan läsas här, och väljer man att göra det i PDF-format blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.