Amanda Wollstad: Regeringen bör hålla sig ur vägen för att hjälpa företagen

Krig, lågkonjunktur, inflation, leveransproblem, råvarubrist, och så akut elbrist och skenande energipriser på det. Detta kort efter den pandemi som lamslagit stora delar av näringslivet i två år. Reserverna är slut, och vintern kommer bli kall. Nu brådskar det att göra vad man kan för att underlätta för näringslivet – och landets ekonomi.

Den nya regeringen inger hopp om att synen på företag och företagande äntligen kommer svänga i Rosenbad. De inser, till skillnad från sina föregångare, att det trots allt är där vårt välstånd grundas och vår välfärd finansieras. Utan företagen finns inte heller några pengar till vård, skola, omsorg, polis och försvar. Ingen utveckling och innovation. Ingen export eller konkurrenskraft.  

Samtidigt sitter skepticismen mot värdeskaparna i väggarna i den svenska statsapparaten, och det är ingen liten uppgift regeringen Kristersson står inför om det ska kunna vända utvecklingen.

Men det brådskar. Det ekonomiska läget är akut, reserverna försvann redan under pandemin och ingenting tyder på att någonting kommer bli bättre i närtid.

Nu gäller det att göra vad man kan för att underlätta för företagen. Ingen åtgärd är för liten, alla stenar måste vändas. Inte genom stöd och bidrag, utan genom att ge företagen kraft och möjlighet att själva ta sig ur krisen.

Regelbördan måste minska, regelkostnaderna måste minska, skatter och avgifter måste minska. Grundsynen måste vara att företagen vill göra rätt, och att det offentligas uppgift är att hjälpa dem att göra just det.

Berättelsen om Sverige är en berättelse om strävsamhet och företagande. Om innovation och förvaltande, om små och stora företag som tagit vara på vad det lilla kalla, granbeklädda landet i norr gett och byggt en högteknologisk industri- och handelsnation.

Statens – och regeringens – främsta uppgift är att hålla sig ur vägen. Och låta dem fortsätta med just det.

Text.

Amanda Wollstad är chefredaktör för Svensk Tidskrift