Ur arkivet: Samhället är större än staten”I bilden av ”det allsidiga samhället” finns alltså också idéer om politikens och den sociala ingenjörskonstens principiella gränser. Man kan intuitivt fatta allsidighetens princip utan att ha fått den vetenskapligt förklarad. I sitt stilla sinne tror jag att flertalet riksdagsmän förstår att inte ens demokratiskt valda politiker kan detaljstyra alla samhällsområden. De förstår, till exempel, att en politiker inte kan diktera till en doktor när en patient är frisk eller sjuk. Därför beslöt faktiskt Riksdagen att försäkringskassorna, inte läkarna, skulle styra följdkostnader till läkarnas sjukskrivningar.”

”Vid utländska universitet finns vanligen kurser om konservatism. Där kan man till exempel redan i inledande föreläsningar lära sig om det liberala inslaget i konservatismen. Liberalismen är äldre än konservatismen, ett förhållande som verkar vara helt okänt bland svenska studenter i statsvetenskap. Marknadshushållningen fanns på plats i teori och praktik när den konservativa ideologin formulerades i protest mot den franska revolutionens utopier och terror.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”Samhället är större än staten” av Hans L Zetterberg från 2004. Hela artikeln kan läsas här, och väljer man att göra det i PDF-format blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.