Ur arkivet: Om den tredje ståndpunkten

Arne Ruth talar om ”frihetsretoriken’ i väst och att följderna av detta ”hyckleri” är lätta att se. Vilket hyckleri? Menar Arne Ruth att man i väst hycklar när man säger sig vara för frihet? I öst har alla de som kämpat för demokrati och mänskliga rättigheter kunnat diskrediteras som västimperialismens agenter, skriver Arne Ruth. I vems ögon då? Visst har regimerna i öst anklagat personer som kämpar för demokrati för att vara västagenter. Men enligt Arne Ruth har de också kunnat diskreditera dem för detta.

Vilka är det då som har gått på östledarnas budskap och blivit övertygade om att de som kämpat för demokrati faktiskt har varit västimperialismens agenter? Är det befolkningen i Östeuropa? Är det vänsterintellektuella i väst? Är det Arne Ruth? Det är inte heller ointressant att fastställa hur det faktiskt är. Är det så att de som kämpat för demokrati i öst har varit västagenter? Och om så skulle vara i några fall, vore det i så fall fel? Är det moraliskt fel av väst att försöka sprida frihetens budskap till öst? Är det inte i själva verket alla demokraters skyldighet att kämpa för frihet i såväl Latinamerika som i Östeuropa?”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”Om den tredje ståndpunkten” av Rolf Englund från 1983. Hela artikeln kan läsas här, och väljer man att göra det i PDF-format blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.