Ur arkivet: Nord är nord och syd är syd, aldrig mötas de två”Men det kan få en att fundera på om det finns ett mönster i att de mer sjangdobla stadsdelarna ligger i norr och de mindre dito i söder. Den franske postmodernisten Jacques Derrida menar för sin del att den globala hierarkin mellan ett rikt Nord och fattigt Syd också avspeglar sig i mikroformat i alla världens städer. Eftersom vår globala kultur har internaliserat föreställningen att Nord är bättre än Syd påverkar det också hur människor betraktar sina egna kvarter och var de väljer att bo.

Och det låter ju onekligen som höggradigt strunt.

I London stämmer det förvisso att nord är bättre än syd, men i Paris är det tvärtom. I norr ligger Saint-Denis, i söder ligger medelklassens radhusområden. New York är ett egendomligt specialfall; en kaotisk pannkakstårta med bra och dåliga områden varvade om vart annat, som i Stockholms västerort för att tillåta sig en liknelse utan proportioner. Åker man norrut från Downtown kommer man till Uptown Manhattan, USA:s elegantaste kvarter, men därefter kommer Harlem och Bronx, som i vart fall på 70-talet var lika farligt som en latinamerikansk storstad eller ett lågintensivt frontavsnitt i ett krig, innan Hudsondalens och Connecticuts burgna villastäder tar vid.

Annars verkar det internationella mönstret snarare vara att de västra delarna av staden är de mest eleganta, medan man ska akta sig för de östra efter mörkrets inbrott. ”West side” är ett begrepp i sig självt i USA. Vill man hitta naturliga förklaringar till detta kan man uppfinna flera. I vart fall vad gäller städerna på den amerikanska östkusten, som ofta ligger vid en flod, är det naturligtvis angenämare och mer status att bo uppströms, där vattnet är renare och naturen mer jungfrulig. Ju närmre flodens utlopp man kommer desto närmre kommer man de ruskiga hamn- och industrikvarteren. På östkusten betyder väst dessutom i regel av naturliga skäl ”up country”, det vill säga kullar. I alla städer verkar man åtminstone sedan industrialismens genombrott föredra att bo högt om man kan, föga förvånande så klart eftersom luften är renare.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”Nord är nord och syd är syd, aldrig mötas de två” av Daniel Bergström från 2017. Hela texten kan läsas här och om man väljer att göra det i PDF-form blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.