Ur arkivet: Nato är garanten för säkerhetspolitik i Östersjöregionen

”När Estland, Lettland och Litauen blev fria från Sovjetunionens järngrepp så var EU och det transatlantiska samarbetet den självklara vägen. NATO-medlemskapet och det solidariska försvaret från likasinnade är garanten för fortsatt frihet. Samma garanti behöver även Sverige och Finland. Försvaret av våra länder, vår region och våra demokratiska samhällen kan vi aldrig någonsin kompromissa om.

I det rådande säkerhetspolitiska läget som Östersjöregionen befinner sig i måste försvars- och säkerhetssamarbete länderna emellan utökas och stärkas. Det görs bäst inom NATO.

Med svenskt och finskt medlemskap i NATO så stärks organisationens försvarsförmåga i Östersjöregionen. Kunskapen och erfarenheten av Ryssland som finns hos de baltiska staterna kombinerat med den svenska och finska militära kapaciteten ökar säkerheten i vår region. 

Dessutom innebär det att åtta av nio länder runt Östersjön är med i både EU och NATO. Endast Ryssland skulle stå utanför. Det skickar en mycket tydlig signal till Putin att västvärlden är enade mot hans aggressioner och illegala invasioner.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”Nato är garanten för säkerhetspolitik i Östersjöregionen” av delegeationsledarna för EPP-grupperna i Norden och Baltikum från 2022. Hela texten kan läsas här.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.