Mats Fält: Att göra sitt jobb

Malin Ekman är uppskattad som USA-korrespondent för Svenska Dagbladet. Hon har också fått mycket positiv uppmärksamhet för sin bok ”Skymning i Amerika” (Volante, 2023). Ekman är en professionell skribent som gör det alla egentligen borde göra – hon ger hela bilden. Det är vi inte bortskämda med.

För den som inte redan hunnit med att läsa boken är höstens presidentval ett tungt argument. Vi kommer under ett antal månader att bada i rapporter som alltför ofta styrs av den förenklade bilden av amerikansk politik – demokrater är snälla och republikaner dumma. Fortfarande återkommer också ofta den numera arkaiska idén att de båda partierna ligger långt till höger om de svenska. Det var länge sedan det var sant. Få svenska liberaler, eller socialdemokrater förankrade till höger, kan på allvar känna sig hemma i ett demokratiskt parti som låter, inte sällan direkt extrema, identitetspolitiska synpunkter styra politiken. Kombinerat med en syn på subventioner och handelshinder som ligger långt från den svenska. Det senare är dess värre en inställning som numera delas av stora delar av även det Republikanska partiet. Det är inte bara Virginia Slims som avverkat många mil sedan Reagan var utgångspunkten för amerikansk högerliberal politik. USA är ett rikt land som rymmer oerhört mycket kreativitet, energi och framtidstro. Men det är också ett land med stora problem som de båda partierna idag har mycket svårt att lösa på ett rationellt sätt. Att många flyttar från västkusten till Södern löser ibland problemen på ett individuellt plan men bristerna i de stater som väljs bort består.

I ”Skymning i Amerika” beskriver Malin Ekman exempel på hur det kan gå när de mest radikala delarna av det ”snälla” partiets aktivister får regera. Det är ingen vacker syn. Tältläger och förfall i en gång blomstrande städer i Kalifornien, Oregon och Washington. Narkotikamissbruket breder ut sig och brottsligheten tillåts växa okontrollerat. De förmögna demokratiska kretsar som blockerar självklara motåtgärder slipper problemen genom att bo i skyddade enklaver. Dessutom stoppar de ofta bebyggelse som skulle kunna hota deras priviligierade tillvaro, på tryggt avstånd från det kaos som drabbar vanliga medborgare. Om den ibland på gränsen till fanatiska fokuseringen på ras och skillnader mellan människor i de kommunala skolorna blir obekväm, flyttar de sina barn till dyra privata alternativ. Dubbelmoralen är uppenbar.

Det Ekman gör är inte att försvara högern mot vänsterns urspårning. Hon redovisar bara hur det faktiskt ser ut på båda sidor. Eftersom de traditionella mediekanalerna i USA väldigt ofta sållar nyheterna genom ideologiska raster, är det extra viktigt att en svensk journalist som verkligen kan sitt ämne ger en bredare publik hela bilden. Ofta missar svenska läsare mycket information som försvunnit på vägen.

Det är förvisso inte bara bilden av den amerikanska vänstern som är ett problem. Bilden av Trump och hans medlöpare blir också ofta skev. I grunden handlar hans politiska gärning om en egotripp kombinerad med en del traditionella republikanska grundvärderingar, värderingar som även många svenska väljare står nära. Särskilt högerextrem är inte Trump men däremot okunnig, arrogant och slarvig med både sanningen och det politiska hantverket. I bästa fall kan hans värsta instinkter, under en eventuell andra mandatperiod, tyglas av kloka medarbetare och seriösa och rutinerade kongressledamöter. I värsta fall blir det ett underhållande men tragiskt fiasko.

Hur det än går i pensionärernas duell i november blir det betydligt lättare för den som följer Malin Ekmans journalistiska gärning, och läser ”Skymning i Amerika”, att följa med i dramatiken. Om man inte har med sig hennes berättelser från ett annat USA, kan man lätt gå vilse. Den som inte vet hur ofta sunt förnuft får ge vika för identitetspolitiska galenskaper i amerikanska storstäder, förstår inte heller varför så många reagerar och kanske trots allt röstar på den golfande mannen från New York. Det kommer bara att finnas två dåliga alternativ i november.

Mats Fält är förtroendevald i Tyresö Kommun

Malin Ekmans Skymning i Amerika har tidigare recenserats i Svensk Tidskrift