Ur arkivet: När yttrandefriheten försvinner

”Den viktiga poängen Rose vill att vi tar med oss är att om vi tillåter den absoluta skillnaden mellan ord och handling bli grumlig och vi börjar förbjuda ord, inte för att de uppmanar till direkta brott utan för att de sårar någons känslor har vi tillåtit någon annan att bestämma vad kan prata om och hur och vilka berättelser vi kan framföra. Det finns en stor fara i detta. Där ord tar slut tar våld vid. Förbjuds tal kommer människor gå till mer konkreta handlingar.

En muslim har rätt att skämta om en jude och en vit man kan diskutera abortfrågan fast han saknar livmoder. Det har växt upp en mindre flora av nyvänster som hävdar att man måste tillhöra en grupp för att kunna prata om den eller kritisera den. Det vill säga, om man är vit heterosexuell man ska man vara tyst. Rose visar hur absurt detta resonemang är när han ställer frågan om vi hade rätt att kritisera apartheid i Sydafrika trots att vi inte bodde i landet. Självklart ska vi kritisera problem även om de vita i Sydafrika blir ledsna och kränkta.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”När yttrandefriheten försvinner”, av Jonas Grafström från 2014. Hela texten kan läsas här, och väljer man att göra det i PDF-format blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.