Svensk Tidskrift anordnade seminarium om skog och ägande

I veckan arrangerade Svensk Tidskrift och Södra ett samtal om skogspolitik i Växjö. Utgångspunkten för samtalet var Lars Elindersons nya bok Arvid Lindman och skogen som handlar om Arvid Lindmans gärning i stort, men  fokuserar särskilt på hans insatser i skogspolitiken. Elinderson berättade om Lindmans stora engagemang för att värna både skogsägarnas intresse och bevarandeintresset. Lindmans första regering var först i Europa med att inrätta nationalparker. Samtidigt antogs den första naturskyddslagen. Det finns stora likheter mellan dagens skogsdebatt och hur debatten gick för 100 år sedan. Då som nu finns det de som misstror skogsägarnas intresse och förmåga och önskar reglera mer.

Riksdagsledamoten Oliver Rosengren (M) framhöll värdet av skogsägarnas insats och menade att det finns ingen konflikt mellan bevarande och miljöintresset och skogsägarnas intresse av långsiktigt värna sin skog. Riksdagsledamoten Monica Haider (S) rekommenderade alla att läsa boken från pärm till pärm och konstaterade att dagens skogslagstiftning värnar både skogsägarnas och miljöintresset. Både Rosengren och Haider såg lagstiftning från Bryssel som det största hotet mot svenska skogsägares möjlighet att förvalta sin skog på bästa sätt.

Marcus Svensson, näringspolitisk chef på Södra framhöll att det finns ett antal förklaringar till dagens skogsdebatt. Urbaniseringen gör att färre har kunskap och förståelse för hur skogen sköts, sekulariseringen gör att en del ersätter religion med annat – såsom att se skogen som ett andligt värde, samt att klimathotet gör att det ställs helt nya krav.

Sammanlagt ett trettiotal skogsägare, politiker, media och experter på skogsfrågor deltog i samtalet. Svensk Tidskrift riktar ett stort tack till Södra för samarbetet.

Anders Ydstedt är styrelseordförande för Svensk Tidskrift