Ur arkivet: När valfriheten kom till Harlem

”Det finns två sätt att förändra våra skolor: det naturliga och det mirakulösa sättet. Det naturliga sättet innebär att en grupp änglar kliver ner från himlen och förvandlar skolorna. Det mirakulösa sättet innebär att en grupp lärare, genom samarbete, lyckas åstadkomma samma resultat.”

Historien är hämtad ur boken Miracle in East Harlem. The Fight for Choise in Public Education, författad av Seymour Fliegel och James MacGuire. Boken utkom redan 1993 i USA, men den känns mer aktuell än någonsin. Här återberättas i detalj hur valfrihetsreformen i östra Harlem har gått till – när olika beslut har fattats, vilka regler som gäller, hur elevernas resultat har förändrats osv.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”När valfriheten kom till Harlem” av Jonas Hellman från 1996. Hela texten kan läsas här och om man väljer att göra det i PDF-form blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.