Peter J Olsson: Vilken dom faller?

Kvälja dom är just omdiskuterat, det betyder att kritisera en domstols domar och var straffbelagt 1614-1948. Senaste tiden har det diskuterats vilka som ändå bör avstå, främst har det då talats om politiker.

Kvälja dom borde istället vara den förtjänstfulla verksamheten att försöka få bort ”dom” som ersättning för de-dem som pronomen. Fortfarande blir ju vissa debattörer alldeles till sig för möjligheten att förenkla och förfula språket. Senast i veckan tog utsedda chefen för språkrådet Lena Lind Pallicki täten för dom-huliganerna, vilket visar att forskare kan vara mycket dumma även inom sitt område.

Rationellt talar allt för att bibehålla skillnaden de-dem, det är ett effektivt sätt att förmedla innehåll.

Sedan har språkvetarna rätt i att språk ibland utvecklas mot enklare grammatik och att ”dom” vunnit mark de senaste hundra åren från att ha varit ett fuluttal i mindre vårdad stockholmska.

Men frågan är om det fortsätter, jag skulle tro att om även dom-förespråkarna tror att de vinner ka resultatet bli ett annat. Det som avancerat de senaste åren är dem-dem, vilket är marginellt mindre fult än dom-dom. Det skulle emellertid inte förvåna mig om dem-dem vinner: Det uttalet har ju stöd i skriftspråket, om än inte korrekt.

Det skulle vara exakt samma resa som ho-vem gjorde på 1500-talet när vem-vem ersatte. Och även om det skär i hjärtat är ”dem” trevligare än ”dom”, det skulle i alla fall stoppa fördomningen av språket och sätta radikala språkforskare på plats.

Peter J Olsson är frilansskribent