Ur arkivet: Man kunde ha lärt av historien

”En förklaring till att man blivit överraskad av vad som hänt i det finansiella systemet är att man måste gå längre tillbaka i historien än när det gäller industrikonjunkturerna för att upptäcka att förloppet haft så många motsvarigheter både i Sverige och utomlands. Men det har alltså funnits mycket att lära av en sådan tillbakablick.”

”Eftersom väsentliga inslag i de förlopp som slutat med bakslag ofta återkommit, är det klart att nyttan av ekonomisk-historiska kunskaper kan vara stor. Bristfälliga sådana kan i någon mån kompenseras bara av egna erfarenheter eller personliga, framför allt familjära, relationer till tidigare aktörer. Därmed är även sagt att ekonomisk-historisk forskning, bl a kring konjunkturer och kriser, och någorlunda lättillgängliga presentationer av dess resultat, kan ha mycket mer att ge än som är allmänt insett på olika nivåer i företagen, inte minst inom finansvärlden. ”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”Man kunde ha lärt av historien” av Erik Dahmén från 1991. Hela texten kan läsas här och om man väljer att göra det i PDF-form blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.