Anders Ydstedt: Lindmanseminarium i riksdagen

Häromveckan veckan samlade Lindmanfonden till ett seminarium i riksdagen kring Lars Elindersons bok Arvid Lindman och skogen.

Lars Elinderson berättade om sin bok och Arvid Lindmans betydande insatser på så många områden, däribland skogspolitiken. Exempelvis känner nog få till att det var med Lindman som statsminister som Sverige inrättade de första nationalparkerna i Europa.

Skogsindustriernas näringspolitiske chef Magnus Berg gav sin bild av boken  och därefter följde en diskussion om skogspolitiken och det privata ägandets roll idag. En utmaning är EU-nivån där många länder inte förstår vår relation till och brukande av skogen. En konklusion var att Sverige borde samverka med andra EU-länder med skog, och inte bara i vår närhet.

Lindmanfondens ordförande Hans Wallmark, som introducerade Elinderson, passade även på att ge ytterligare ett läs-tips: Simon Schamas bok Skog (Gedin 1997).

Anders Ydstedt är styrelseordförande för Svensk Tidskrift