Ur arkivet: Konservatismen stärks”Idéhistoriskt passar också den kristdemokratiska traditionen, med dess betoning av små ”naturliga” gemenskaper bättre ihop med den konservativa traditionen än vad den liberala individualismen gör. I det mycket välskrivna förslaget till nytt moderat partiprogram saknas – bortsett från ett allmänt inledningskapitel – också det mesta av den liberala retorik som under 80-talet präglade partiets framtoning. De politiska huvudkraven – lägre skatter, mindre offentliga utgifter, firre statliga regleringar etc – är visserligen desamma som tidigare, men motiveringen är nu nästan uteslutande av konservativt/kristdemokratiskt slag. Lika engagerat som folkpartiet liberalernas idéprogram beskriver en samhällssyn där den enskilda människan och hennes ”livschanser” står i centrum, lika engagerat skriver de moderata programförfattarna om de små kollektiven och ”den lilla världen”.

Konflikten mellan dessa två synsätt är naturligtvis inte total. Även liberaler uppfattar familjen och andra små gemenskaper som självklara och avgörande byggstenar i ett fritt samhälle. De ideella folkrörelsernas folk har genom historien ofta funnit en naturlig hemvist i de liberala och frisinnade partierna. Problemet med ”den lilla världen” i moderat tappning är, från ett liberalt perspektiv, att ett samhälle där social omsorg och ekonomisk trygghet nästan helt blir en uppgift för familjen och de små nätverken, inte ger många ”livschanser” till dem som saknar nära relationer, vantrivs med dem som finns eller vilkas närmaste nätverk trots kärlek och offervilja saknar tillräckliga resurser.”

I veckan nåddes vi av beskedet att den tidigare Folkpartistiska riksdagsledamoten och politiska chefredaktören för UNT Håkan Holmberg gått bort. Håkan var också en av grundarna till Måndagsrörelsen till stöd för de baltiska staternas frihet, och verkade som ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism. Vi sörjer den frihetens röst som nu tystnat.

Veckans tips ur Svensk Tidskrifts arkiv blir därför Håkan Holmbergs ”Konservatismen stärks” från 1993. Hela texten kan läsas här och om man väljer att göra det i PDF-form blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.