Ur arkivet: Ja eller nej till ett självständigt Skottland?”Skottland är för litet! utbrister vissa när diskussionen om självständighet kommer på tal. Cirka 5,3 miljoner invånare gör dem större än både Norge och Danmark, och marginellt mindre än Finland. För att nämna några exempel.

Skottland har väl inget mer än whisky! säger någon annan, och glömmer bort att Skottland är Europeiska Unionens största olje-och naturgasproducent, att Skottland är en av Europas största turistdestinationer och att Edinburgh, huvudstaden, är Europas tredje största finanscentrum.”

”Precis som resten av Storbritannien och resten av Europa befinner sig Skottland ännu i en lång omställning från industrisamhälle och till något nytt. Industrialismen har som bekant sitt urhem i Skottland och trots lysande undantag, som moderniseringen av Glasgow, har industrins tillbakagång där ofta slagit hårt. Både socioekonomin och självkänslan har påverkats. I Sverige talar man om bruksortsmentalitet och samma fenomen kan återfinnas på andra sidan Nordsjön.”

Med anledning av parlamentsvalet i Skottland som efter Brexit åter har kommit att handla till stor del om möjlig skotsk självständighet rekommenderar redaktionen denna vecka två texter från senast frågan var på tapeten, inför självständighetsomröstningen 2014. Eiran Coopers försvar för ett fritt Skottland kan läsas här, och Mathias Breds förklaring till varför Storbritannien är bättre tillsammans kan läsas här.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.