Ur arkivet: Fjärde pelaren på is”Men kan vi räkna med att en fjärde social pelare verkligen öppnar för denna möjlighet? Att den svenska (skandinaviska) modellen slår alla andra modeller i alla slags relevanta jämförelsepunkter – kan det övertyga andra länders regeringar som plågas av upproriska väljare?

Knappast.

Frågan är om inte detta med den fjärde pelaren är en fas som bör anstå medan tumult som Brexit och nationalistiska partiers framgångar först hanteras. Det är kanske dags för en paus? Om EU ska fortsätta att utvecklas i federal riktning, men inte heller återgå till ett mer mellanstatligt samarbete, bör de stora yviga planerna läggas på hyllan.”

Veckans rekommendation ur arkivet är ”Fjärde pelaren på is” av Stig-Björn Ljunggren från vår artikelserie Den sociala pelaren 2017. Hela artikeln kan läsas här.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.