Print Friendly, PDF & Email

Ett litet ljus i advent

Av Veckopoeten | 29 november 2019November är dimma, höstregn och allt kortare dagar.
Som om i vårt Norden naturens egna lagar
nu lämnar bakom oss sommarminnen.
Men förväntan finns i människors sinnen.

Det är advent, så känt och till jorden sänt
från en högre instans, långt bort någonstans.
Som kommer oss nära, ska bli en av oss.

Julens budskap, om glädje och frid
Om de yttersta tingen i svårbedömd tid.
Ett juloratorium för skapelsen.
Till människor en god vilja.
Även det minsta ljus som är tänt lyser mer, än det största ljus utan låga.

Veckopoeten

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

När postmodernismen kom till sverige/

fplus

Läs mer här

Samtida röster om konservatism