Ett litet ljus i adventNovember är dimma, höstregn och allt kortare dagar.
Som om i vårt Norden naturens egna lagar
nu lämnar bakom oss sommarminnen.
Men förväntan finns i människors sinnen.

Det är advent, så känt och till jorden sänt
från en högre instans, långt bort någonstans.
Som kommer oss nära, ska bli en av oss.

Julens budskap, om glädje och frid
Om de yttersta tingen i svårbedömd tid.
Ett juloratorium för skapelsen.
Till människor en god vilja.
Även det minsta ljus som är tänt lyser mer, än det största ljus utan låga.

Veckopoeten