Den Sociala Pelaren: ny serie i Svensk Tidskrift


Den 17 november står Sverige tillsammans med EU-kommissionen värd för ett informellt EU-toppmöte i Göteborg. Ämnet är sociala frågor, men den viktigaste frågan är kanske om det över huvud taget är något EU ska ägna sig åt? Amanda Wollstad presenterar Svensk Tidskrifts nya artikelserie.

Förslaget om att införa en fjärde, social pelare i EU-strukturen kretsar kring tjugo punkter som kommissionen presenterade i april i år. Somliga, som jämställdhet och lika förutsättningar oavsett ursprung, religion, funktionshinder eller sexuell läggning låter sympatiska om än föga förpliktigande. Annat, som balans i arbetslivet mellan jobb och fritid, är mer än lovligt svårdefinierat.

Men det är de mer uppenbart arbetsrättsliga punkterna som orsakar mest kontrovers. Vad innebär egentligen ”rätt till skälig arbetslöshetskassa” och pensioner? Vad är ”en lön som garanterar en anständig levnadsstandard”? Och var sätter man gränsen för en eventuell minimiinkomst?

EU är stort, och skillnaderna mellan medlemsländerna är större. Att försöka likrikta arbetsmarknaden i Rumänien och Sverige riskerar att göra båda länderna en lika stor otjänst – av flera skäl.

Ska 27 medlemsländer enas om frågor som familjepolitik och föräldraledighet är det långt ifrån säkert att Sverige kommer ses som norm och ideal, oavsett hur övertygade vi är om motsatsen. Minimilöner medför problem i sig, och ska den dessutom likriktas ska man först komma överens om vad en skälig standard är, inte heller det är nämligen en självklarhet.

Mot bakgrund av Storbritanniens stundande utträde kan man också fundera på om EUs svar bör vara en större likriktning och minskad konkurrens medlemsländerna emellan. Överstatlighet må locka Brysselbyråkraterna, men kanske inte medborgarna. Och om oron inför euroinförandet var att det skulle bli svårare att anpassa den ekonomiska politiken efter nationella förutsättningar lär det inte bli enklare med en gemensam arbetsmarknads – och socialpolitik.

Så vem vill egentligen införa den sociala pelaren? Och varför? Vilka fördelar har vi missat? Och vilka nackdelar?

Under hösten avser Svensk Tidskrift i samarbete med Almega belysa dessa och många fler aspekter av vad som har kallats Europasamarbetets nästa steg. Därför startar vi nu en artikelserie på temat Den sociala pelaren, och bjuder in till debatt om dess möjligheter, begränsningar och risker, i förhoppning om att vi alla ska hinna bli lite klokare innan den 17 november.

Amanda Wollstad är chefredaktör för Svensk Tidskrift

Läs alla artiklar i vår serie om Den Sociala Pelaren nedan:

Den Sociala Pelaren: Fjärde pelaren på is av Stig-Björn Ljunggren

Den Sociala Pelaren: Fallerad modell på export av Nils Karlson

Den Sociala Pelaren: Europeisk välfärd i en tid av förändring av Gunnar Hökmark

Den Sociala Pelaren: EU hotar Den Svenska Modellen av Anna-Karin Hatt

Den Sociala Pelaren: Europeisk pelare för sociala rättigheter av Jessika Roswall

Den Sociala Pelaren: Socialdemokraternas slag mot fri rörlighet i Europa av Simon Palme & Tobias Samuelsson

Den Sociala Pelaren: Första steget mot Swexit? Av Hugo Selling & Alexander Fritz Englund

Den Sociala Pelaren: Ett europeiskt självmål Av Örjan Hultåker

Den Sociala pelaren: Uppgivenhet och kämparglöd Av Susanne Ydstedt