Ur arkivet: Det judiska folkets framtid”För att bedöma det judiska folkets nuvarande situation och framtidsutsikter måste man ständigt ha för ögonen, att dess diasporahistoria, sedd ur en viss synvinkel, utgör en följd av
katastrofer, som förött det ena efter det andra av de blomstrande judiska centra. De överlevande ha sedan vandrat vidare till andra länder, varefter samma lidandeshistoria börjat på nytt. Det finns ingen som helst anledning att anta, att detta fasansfulla kretslopp skulle upphöra, om allt nu skulle stanna vid det gamla, om m. a. o. judarna alltjämt förvägras själva förutsättningen för ett normalt liv: ett eget land.”

”Det må här understrykas, att situationen för de stora östjudiska massorna redan före Hitler var katastrofal, emedan de systematiskt utstöttes ur landets näringsliv, och att det här ingalunda gällde någon hastigt övergående företeelse, framkallad av en konjunkturbetonad ekonomisk depression, utan en radikal omdaningsprocess. Sådan var situationen i Polen, där nära 3 1/2 miljoner judar bodde, och även i andra östeuropeiska länder. I brist på utvandringsländer – Amerikas invandringslag 1921 – hotades hela den judiska befolkningen av undergång.”

Veckans rekomenderade läsning ur arkivet är professor Hugo Valentins ”Det judiska folkets framtid” från år 1948 – det moderna Israels födelseår. Hela artikeln kan läsas här, och väljer man att göra det i PDF-format blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.