Ur arkivet: Den industripolitiska propositionen”Det våras för industrin, sade industriminister Åsling när han presenterade sin industripolitiska proposition. En hel del av de i näringslivet verksamma måste ha blivit något förvånade över det uttalandet. Med dåliga konjunkturutsikter får det närmaste året, ett rekordhögt ränteläge och en svensk kostnadsnivå som ligger mellan 10 och 15 procent över våra utländska konkurrenters, har dessa riktigt varma vårkänslor kanske ännu inte infunnit sig.

Om industriministern avsåg att hans egen proposition skulle locka fram entusiasm, så underskattar han näringslivets analysförmåga. Det är en tjock bok som industridepartementet presenterar får riksdagen. Närmare 400 sidor. Och vad innehåller då detta digra material av konkreta åtgärder? Jo, Styrelsen får Teknisk Utveckling (STU) och Industrifonden får mera pengar. Tre nya statliga s k nationella utvecklingsbolag bildas. Ett struktursekretariat inrättas inom industridepartementet. En utredning skall tillsättas om den Åslingska iden om s k trygghetsfonder i företagen.

Efter denna kraftfulla förstärkning av den näringspolitiska byråkratin kommer så några förslag av reellt intresse får näringslivet: de mindre och medelstora företagen får förbättrade lånemöjligheter hos utvecklingsfonderna, exportkreditsystemet förbättras och det särskilda forskningsavdraget får en nådatid på ett år.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är den osignerade ledaren ”Den industripolitiska propositionen” från 1981. Hela texten kan läsas här och om man väljer att göra det i PDF-form blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.