Ur arkivet: Demokrati och frihet”Den debatt Svensk Tidskrift tagit upp är emellertid utomordentligt angelägen. Idag mera än någonsin tidigare. Det är strängt taget anmärkningsvärt, att den öppna västerländska demokratins villkor och kännetecken inte ägnats större uppmärksamhet hos oss än vad fallet varit hittills.

Efter Alf Ross’ bok ”Varför demokrati?” har debatten uppe i Norden främst förts av nationalekonomer som Lars Jonung och Johan Myhrman. statsvetarna har sysslat med andra frågor.

Detta kan bero på att det starkt värdeladdade demokratibegreppet betraktats som så självklart och givet, att en djupare analys framstått som onödig. Demokrati har kanske blivit ett slags religiöst postulat, vars mening och innebörd inte får ifrågasättas. l sin tur kan detta också vara ett skäl till att ordet demokrati kommit att missbrukas och vantolkas. Det har kunnat utnyttjas för syften som, drivna till sin spets, riskerar att utplåna de värden demokratin ytterst står för.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”Demokrati och frihet” av Gösta Bohman från 1982. Hela texten kan läsas här och om man väljer att göra det i PDF-form blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.