Ligger för mycket utbildning bakom den växande instabiliteten?I den senaste utgåvan av Axess finns en temasektion om USA efter valet. Där kan man bland annat läsa Arvid Åhlunds essä om Niskanen Center och perspektivet att USA kanske behöver mer marknad och mer stat.

I samma nummer skriver Louise Lennartsson, juridikstuderande i Lund, apropå detta med mer stat om Krångel-Sverige ur studentkårsperspektiv.

Hon citerar en artikel i studenttidskriften Lundagård som sammanfattar tidens anda på 1980-talet: ”Med en rulle gaffeltejp och en back starköl fixar vi vad som helst!”

Idag har denna okomplicerade värld ersatts av regelverk som alkohollagar, GDPR-policies, arbetsmiljöregleringar, värdegrundsdokument, likabehandlingspolicies och mångfaldsplaner.

The Economist skriver om hur det blivit så inte bara i Sverige.

Tidskriften har uppmärksammat Peter Turchin,  forskare vid University of Connecticut, som för tio år sedan skrev i tidskriften Nature om att det kommande decennier skulle präglas av växande instabilitet i USA och Västeuropa på grund av en överproduktion av  nyutexaminerade akademiker med kvalificerade examina.

Han pekar på att denna överproduktion av eliter har paralleller tidigare i historien med samma instabilitet som följd.

Här kan man förmodligen hitta förklaringar både till byråkratkrångel och till dagens wokekultur som härjar på universitet och medieredaktioner i kampen om attraktiva jobb.

Historiker definierade för länge sedan revolutionsåret 1848 som förorsakat av överskott av välutbildade män.

Turchin har i år följt upp sin studie och talar nu om den klasskamp som skapar instabilitet handlar om inbördeskonflikter inom eliterna.

Det finns inte tillräckligt lukrativa jobb och kampen om de få som finns blir allt tuffare. Byråkratin och regelverken växer precis som C. Northcote Parkinsom förutspådde redan på 1950-talet.

Detta ger intressanta perspektiv på den polarisering alla talar om.

Många unga amerikaner och engelsmän är idag kraftigt överutbildade..

Här finns en destruktiv spänningsfaktor i samhällslivet som leder till byråkratisk maktkamp och därmed ytterst till den svagare stat vi ser nu i hela västvärlden.

Janerik Larsson är senior advisor för Stiftelsen Fritt Näringsliv