Ur arkivet: De enskilda arkiven – en viktig kulturfråga

”Dessa ord av den franska arkivvärldens ledande man Charles Braibant ge i ett nötskal arkivens centrala funktion att bevara det förflutnas erfarenheter för att tillhandahålla ett oumbärligt kunskapsförråd och nödvändiga arbetsredskap. Utan kunskap om sitt förflutna mister ett samfund lika väl som en individ en väsentlig del av sin individualitet. Avskuren från detta samband går känslan av dess egen identitet förlorad.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”De enskilda arkiven – en viktig kulturfråga” av förste arkivarien i riksarkivet Olof Jägerskiöld från 1951. Hela artikeln kan läsas här, och väljer man att göra det i PDF-format blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.