Ur arkivet: Bra stängsel skapar goda grannar, också i havet

”I Danmark fångar man ål i ryssjor som läggs ut i havet, nära kusten. Traditionellt hade ägarna till bondgårdarna vid kusten exklusiv rätt att lägga ut ålryssjor. Ofta använde de sig inte själva av denna rätt utan arrenderade ut den till professionella ålfiskare. På 1920- och det tidiga 30-talet krävde ålfiskarna att böndernas traditionella rätt att lägga ut ryssjor avskaffades. Ändringen skulle innebära en övergång från begränsad till fri tillgång.

Det var en illusion att tro att ålfiskarna skulle få det bättre genom fri tillgång. I stället för att använda en del av sina inkomster för att betala arrende till kustbönderna behövde de använda motsvarande summor för utrustning och större investeringar i övrigt. Dessutom skulle staten tvingas kompensera bönderna för deras förlorade rätt. Tyvärr lyssnade inte den danska staten på varningarna. Det var bättre att kustbönderna fick intäkter från ålfisket än att ingen fick det, som blev följden när böndernas rätt avskaffades. En rimlig åtgärd hade varit att göra det enklare för ålfiskarna att köpa rätten av bönderna permanent i stället för att bara arrendera den under en säsong i taget. Det skulle ha gynnat båda parter eftersom rätten att fiska ål sannolikt var värd mer för ålfiskarna än för bönderna som bara drog nytta av den extra inkomst rätten medförde.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”Bra stängsel skapar goda grannar, också i havet” av Hannes H. Gissurarson från 2003. Hela texten kan läsas här, och väljer man att göra det i PDF-format blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.