Ur arkivet: Alla dessa dagar av gränslös välvilja

Hur planerar du att uppmärksamma de viktiga högtidsdagarna i juli. Jag tänker inte på den amerikanska eller franska nationaldagen, de har ju redan sina traditioner och former. Nej, Du måste ägna mer kraft åt att planera aktiviteter för dagarna däremellan; dagen för kooperativ den 7 juli, den internationella dagen för oskadliggörande av handeldvapen den 9:e och den internationella befolkningsdagen den 11:e.

Politik är ju både handling och hjärtsnörp. Fel och brister skall bli föremål för åtgärder, men nästan lika viktigt är det att visa empati, att visa hur mycket hjärtsnörp man fått. Oftast leder hjärtsnörp till åtgärd. Det är politikens själva kärna. Votering är begärd och skall verkställas. Och så vips har man löst ett problem.

Men ibland är engagemanget betydligt större än det tillgängliga batteriet av åtgärder. Ibland får politiker hjärtsnörp av medlidande och omsorg men utan att ha en susning om hur denna hjärtsnörp skall kunna omsättas i handling. Ibland kanske politikern är aktiv i en församling utan möjlighet att vidta åtgärder. Inga pengar, ingen behörighet.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”Alla dessa dagar av gränslös välvilja” av Clara Wahren från 2002. Hela artikeln kan läsas här, och väljer man att göra det i PDF-format blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.