Clara Wahren; Alla dessa dagar av gränslös välvilja


2002


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

o
o..
Alla dessa dagar av
l av Clara Wahren
När internationella organ vill visa handlingskraft och empati,
men saknar alla möjligheter att faktiskt göra något, utlyser de ”dagar”, ”veckor”
och ”år” för det ena eller mot det andra.
H
UR PLANERAR DU att uppmärksamma de
viktiga högtidsdagarna i juli. Jag tänker
inte på den amerikanska eller franska
nationaldagen, de har ju redan sina traditioner och former. Nej, Du måste ägna
mer kraft åt att planera aktiviteter för dagarna däremellan; dagen för kooperativ den 7 juli, den internationella dagen för oskadliggörande av handeldvapen den 9:e
och den internationella befolkningsdagen den ll:e.
viktigt är det att visa empati, att visa hur mycket hjärtsnörp man fått. Oftast leder hjärtsnörp till åtgärd. Det är
politikens själva kärna. Votering är begärd och skall verkställas. Och så vips har man löst ett problem.
Politik är ju både handling och hjärtsnörp. Fel och
brister skall bli föremål för åtgärder, men nästan lika
Men ibland är engagemanget betydligt större än det
tillgängliga batteriet av åtgärder. Ibland får politiker
hjärtsnörp av medlidande och omsorg men utan att ha
en susning om hur denna hjärtsnörp skall kunna omsättas i handling. Ibland kanske politikern är aktiv i en församling utan möjlighet att vidta åtgärder. Inga pengar,
ingen behörighet.
JANUARI
27 Förintelsens minnesdag
FEBRUARI
14 Alla hjärtans dag
21 Internationella dagen för modersmål
22 Internationella brottsofferdagen
MARS
08 Internationella kvinnadagen
21 Internationella dagen för avskaffande
av rasdiskriminering
21 Världspoesidagen
22 Internationella vattendagen
23 Världsmeteorologidagen
APRIL
02 Internationella barnboksdagen
07 Världshälsodagen
22 Jordens dag
23 Världsboksdagen
MAJ
03 Internationella dagen för pressfrihet
09 Europadagen
lS Internationella familjedagen
17 Internationella telekommunikationsdagen
22 Internationella dagen för biologisk mångfald
31 Internationella dagen mot tobak
JUNI
Dl Internationella barndagen
04 Internationella dagen för barn som
blivit offer för aggression
OS Världsmiljödagen
09 De vilda blommornas dag
17 Världsdagen för bekämpning av
ökenutbredning och torka
20 Världsdagen för flyktingar
26 Internationella dagen mot missbruk
av och handel med narkotika
26 Internationell solidaritetsdag med
offren för tortyr
JULI
07 Internationella dagen för kooperativ
(första lördagen i juli)
09 Internationella dagen för oskadliggörande av handeldvapen
11 Internationella befolkningsdagen
AUGUSTI
04 Hembygdgårdens dag
09 Internationella dagen för världens
ursprungsfolk
12 Internationella Ungdomsdagen
20 Arkeologidagen
23 Internationella dagen för ihågkommelse
av slaveri och dess avskaffande
SEPTEMBER
08 Internationella läskunnighetsdagen
08 Kulturhusens dag
16 Internationella dagen för bevarande
av ozonskiktet
21 Internationella fredsdagen
28 Geologins dag
Sista veckan Internationella sjöfartsdagen
(valfri dag)
OKTOBER
Dl Internationella dagen för äldre
Dl Internationella dagen för boende- och bebyggelsefrågor (första måndagen i oktober)
Dl Internationella barndagen (varje land
bestämmer individuellt när dagen infaller)
OS Internationella dagen för lärare
09 Världspostunionens dag
10 Världsdagen för mental hälsa
10 Internationella dagen för begränsning
av naturkatastrofer (andra onsdagen
i oktober)
16 Världslivsmedelsdagen
17 Internationella dagen för utrotande
av fattigdom
24 FN-dagen
24 Internationella dagen för information
om utvecklingsfrågor
27 Internationella nalledagen
mlSvensk Tidskrift l2oo2, nr 3-41
gränslös välvilja
I FN och EU är det vanligt att man utlyser år till förmån för ditten och datten. I år är det Bergens år på det
att bergen runtom i världen skall stå kvar, eller något
sådant. Men det är ett jäktigt år eftersom det dessutom
är ett internationellt år för ekoturism, FN:s år för kulturarv och Apotekets temaår om reumatiska sjukdomar.
Värre är det 2004 som ännu inte tillägnats något. Men
håll ut, EU arbetar på en lösning.
I Europaparlamentet behandlas just nu ett förslag från
kommissionen om att göra 2004 till The Year of Education through sports. Det är lite oklart vad som mer exakt
skall göras men EU skall anordna idrottstävlingar för
ungdom. Och på så sätt skall de tydligen bli utbildade.
Jag ser mest fram emot den 7 oktober. Då firar vi en
fullständig orgie i viktigt hjärtsnörp. Då skall vi simultant ägna oss åt boende- och bebyggelsefrågor, världsrymden, världens berg, bekämpning av kolonialism, handikappade i Asien och stillahavsområdet samt fredskultur och ickevåld mot världens barn. I samklang med
medborgare runt om i världen. Har vi sedan någon energi kvar kan vi även fira världsdagen för mental hälsa den
10 oktober.
Jag har sammanställt en lista med några av dessa viktiga manifestationsdagar på olika nivåer; världsomfattande, europeiska och svenska. Plocka Dina egna russin!
Men fira med måtta. Du måste orka med l maj också.
Som tur är täcks det annars så påvra 2004 upp av ett
antal olika årtionden som är emot fattigdom och malaria samt för ursprungsfolk och utbildning för alla. Till
skillnad då mot utbildning genom sport, eller?
Clara Wahren (clara.wahren@moderat.se) är assistent i
Europaparlamentet
NOVEM BER
06 Internationella dagen för att förhindra
exploatering av miljön ikrig och väpnade
konflikter
09 Arkivdagen
16 Internationella dagen för tolerans
20 Industrialiseringsdag för Afrika
21 Världsdagen för TV
25 Internationella dagen för bekämpning
av våld mot kvinnor
29 Internationella solidaritetsdagen med
det palestinska folket
DE CEM BER
Dl Internationella AIDS·dagen
02 Internationella dagen för avskaffande
av slaveri
03 Internationella dagen för handikappade
05 Internationella dagen för frivilligas arbete
för ekonomisk och social utveckling
07 Internationella dagen för civilluftfart
10 Mänskliga rättigheternas dag
18 Internationella migrationsdagen
VE CKOR
21-27 mars solidaritetsvecka för folk
som kämpar mot rasism och
rasdiskriminering
25-31 maj solidaritetsvecka med folk i
koloniområden, som kämpar för
frihet, självständighet och mänskliga
rättigheter
04-10 oktober Världsrymdens Vecka
24-30 oktober Nedrustningsvecka
INTERNATIONELLA ÅR
2002 Internationellt år för världens berg
2002 Internationellt år för ekoturism
2002 FN:s år för kulturarv
2002 Temaår om reumatiska sjukdomar
2002 Rosens år
2003 Europeiska handikappåret
2003 Internationellt år för sötvatten
2005 Internationellt år för mikrokrediter
ÅRTIONDE N
1993-2002 Andra industrialiseringsårtiondet
för Afrika
1993-2002 Årtiondet för handikappade i
Asien och stillahavsområdet
1993-2003 Tredje årtiondet för bekämpande
av rasism och rasdiskriminering
1994- 2004 Internationellt årtionde för
ursprungsfolk
1995-2004 FN:s årtionde för utbildning om
mänskliga rättigheter
1997-2006 FN:s årtionde för utrotande av
fattigdom
2001-2010 Internationellt årtionde för fredskultur och ickevåld mot världens
barn
2001-2010 Andra internationella årtiondet
för bekämpning av kolonialism
2001- 2010 Årtiondet för bekämpning av
malaria iutvecklingsländer, särskilt iAfrika
2003-2012 FN:s årtionde för läs- och skrivkunnighet: Utbildning för alla
\J
o
lSvenskTidskrift l2oo2, nr 3-41 m